HOROSCOPE MAY 23, 2020

HOROSCOPE MAY 23, 2020

May 23, 2020 @ 7:00 AM 3 months ago

  •  
  •  
  •  

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) – Kung hindi rin lang nakaluluwag sa buhay, hindi dapat magpautang upang hindi gaanong problemahin ang paniningil sa paglipas ng mga araw. Dapat pairalin ngayong araw ang pagiging praktikal upang hindi magkaroon ng suliranin sa loob ng tahanan.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) – Ngayon dapat samantalahin ang pagkakataon upang makipagsosyalan para makapagbukas ng daan sa pakikipag-ugnayan sa mga taong kasamahan sa hanapbuhay o negosyo. Magiging masigla sa araw na ito ang romansang inaasam sa minamahal.

LEO (Hulyo 23- Agosto 22) – Kung may nagiging hadlang man sa ngayon sa mga balakin, sa halip na umatras ay dapat humakbang pasulong upang mapalapit sa ibig marating. Makahahanap ng kasama o kaibigan na magiging kasama sa hirap at ginhawa.

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) – Kung magiging mahinahon, ang suliranin sa trabaho o sa tahanan ay higit na madaling malulunasan. Maging produktibo ang mga isasagawang hakbangin dahil sa mararamdamang tiwala ng mga tao sa paligid.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) – Magiging dahilan ang kakapusan sa pananalapi upang mabuksan ang isipan sa walang kwentang paggastos. Makaiiwas na dumanas ng paghina sa kinikita kung hindi magpapatumpik-tumpik sa mga dumarating na magagandang oportunidad.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) – Hindi dapat mabuyo sa isang barkadahan na mahihilig sa kalayawan upang hindi maagaw ang panahon na dapat ilaan sa trabaho o pamilya. Ang nagmamalasakit na minamahal ay dapat bigyan ng kaukulang pansin at paglingap.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) – May pangyayari ang magaganap ngayon sa pinapasukang trabaho na maaaring makaapekto sa pansariling kapakinabangan. Kung paiiralin ang matuwid na pagpapasya, hindi maliligaw sa isasagawang aksiyon sa araw na ito.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) – Hindi maganda ang ibubunga ng pagsasawalang-bahala sa malamig na pakikitungo ng mga kasamahan sa trabaho o sa kinabibilangang sirkulo. Ang hindi pakikiisa sa kapasyahan ng nakararami ay magdudulot ng kabiguan sa pansariling hangarin.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) – Iwasang ma-kipagtransaksyon sa umaga upang hindi mahuli. Maging mag-ingat sa mga mapagsamantalang kasamahan sa trabaho. May pagbabagong mangyayari na dapat paghandaan.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) – Hindi dapat ituloy ang pakikipagtransaksyon sa sinomang taong kinariringgan ng masamang reputasyon upang hindi magsisisi sa bandang huli. Maaaring makasagupa ngayon ng problema na may kaugnayan sa trabaho o sa karelasyon kung hindi magiging madiplomasya sa pagbibitiw ng mga salita.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) – Maaaring malagay ang sarili sa isang gipit na sitwasyon kung magbibitiw ng isang pangako sa araw na ito nang hindi naman tutuparin. Hindi dapat pumasok sa isang kasunduan kung pulos salitaan lamang at walang anumang dokumento na maaaring mapanghawakan.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) – Ang pinakamabuti sa araw na ito, isantabi muna ang mungkahi ng ibang tao sa usaping pampuso. Sundin ang iniisip at dikta ng damdamin. Iwasang magkaroon inggit sa mga katrabaho.


  •  
  •  
  •  

Loading...