HOROSCOPE MAY 4, 2022

HOROSCOPE MAY 4, 2022

May 4, 2022 @ 7:00 AM 3 weeks ago


 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Kung inaakala mong wala nang lunas ang karamdaman ng iyong kasuyo, nagkakamali ka. magugulat ka sa magandang resulta ng inyong malakas na pananalig. Gagaling siya sa lalong madaling panahon.

 

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) —  Hindi man sapat ang ibinibigay mong panahon sa iyong kabiyak, mapagtatanto niyang nagsusumikap kang bigyan siya ng oras sa kabila ng hectic mong iskedyul. Isang magandang oportunidad din ang kakatok sa iyo sa araw na ito.

 

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Ang pagpapautang mo na maliit lamang ang tubo ay mas lalong pagpapalain. Ito ay dahil sa wala kang nilalamangang tao. Na ang layun mo ay talagang makatulong at hindi magpalubog ng kapwa-tao.

 

 

 

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Tuluyan nang mawawala ang iyong bagabag sa araw na ito. Makabubuting mag- unwind kahit papaano upang marelaks. Magiging daan ito upang makilala mo ang isang taong magbibigay sa iyo ng malaking puhunan.

 

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23)  Ang punong hitik sa bunga ay pinupukol. Ganyan ka ngayon sa paningin ng iyong katunggali sa pulitika. Gayunman, marami ang magtitiwala sa iyo at ikaw ang kanilang ipapanalo.

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Bagama’t lutang ka ngayong araw, mapapalitan ito ng ibayong galak sa aspektong pinansyal. Kung kelan kasi wala ka nang ganang ipagpatuloy ang isang proyekto, saka pa magkakainteres ang isang tao na ipagawa ito sa iyo.

 

 

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) —  Mabibiyayaan ang iyong pagmamahal sa magulang at pagiging masunurin sa kanila. Ang langit na ang magpupuno sa iyong kakapusan dahil ang para sana sa sarili mo ay ibinibigay mo pa sa iyong mga magulang upang mabigyan sila ng kasiyahan.

 

 

 

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Kung tunay ang pagmamahal, mapapalitan ito ng tunay ring pagtingin. Kung talagang mahal mo siya, huwag mo siyang pilitin na mahalin ka. Hintayin mo ang pagkakataong tuluyang mahulog ang loob niya sa iyo.

 

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Tama ang ginagawa mong pag-iingat sa iyong binibitawang salita. Ipinapakita nito na iniingatan mo ang iyong reputasyon at dangal. Kaya naman, ibayong biyaya pa ang ipagkakaloob sa iyo ng kalangitan.

 

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Hindi pa ngayon ang panahon na tutukan mo ang isang proyekto na nauna. Unahin mo muna ang huli dahil napapanahon ito. Sikaping gawing tama ang lahat ng presentasyon upang magustuhan ito ng kliyente at ikaw ang kukunin sa ikakasang proyekto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Kung iinom ka, sikaping masaya ang puso mo at hindi malungkot. Tama lang na ipagdiwang mo ang iyong naging tagumpay sa mula sa biyayang pinagkakaloob ng nasa itaas. Ilihim mo ang kasiyahang ito at mag-imbita lamang ng isa sa iyong malapit na kaibigan.

 

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) —  Mapapaamo mo ngayon ang taong ilang at ilag sa iyo. Nagbago na kasi ang aura mo para sa kanya. Sa pamamagitan nito, pati taong may utang sa iyo na pinagtataguan ka, kusang magpapakita upang magbayad.