HOROSCOPE NOVEMBER 14, 2022

HOROSCOPE NOVEMBER 14, 2022

November 14, 2022 @ 7:00 AM 3 weeks ago


VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Kung dadamay ka sa isang kaibigan o kakilalang may mabigat na problema, huwag mo nang isumbat sa kanya ang pagkakamaling nagawa niya. Kundi, palakasin mo ang kanyang loob at sabihang kaya niyang lampa-san ang pagsubok. Makatutulong ang taong ito sa iyo sa larangan ng pinansiyal basta alalayan mo lang siya sa aspektong moral.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Pagpapalain ka sa susunod na mga araw dahil sa iyong pakikiisa sa isang espirituwal na aktibidad. Hindi ka kasi nagbibilang o naghahangad ng papuri. Kundi, hangad mo ang makapagbigay ng lugod sa nasa itaas. Kung mailap sa iyo ang pasok ng pera, mismong ang pera na ang kusang darating sa iyo basta igawa mo lang ang iyong mga kamay at magtiwalang lubos sa Diyos.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — May biyaya ring darating dahil aanihin mo na sa susunod na mga araw ang iyong mga itinanim. Ang pakikisalamuha sa mga kaibigan at kaanak na may positibong pananaw sa buhay ay magdudulot ng galak at saya. Kapag masaya ang iyong puso, kusang gagaling ang karamdaman. Hindi ka rin kakapusin dahil may mga taong mag-aalok sa iyo ng tulong o mga bagay o kahit pagkain. Kaya, hindi mo na magagalaw ang sinusubi mong pera ay hindi mo na magagastos.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Ang pagiging malikhain mo at pagiging maagap sa mga bagay-bagay ay sasagip sa isang proyekto o programa. Kaya, nakatakda kang makatanggap ng parangal. Kung may isang taong kakatok sa iyong puso, bigyan siya ng pagkakataon kaysa ito ay sikilin. Ikaw din kasi ang mahihirapan. Huwag mong takpan ng mapait na sisig ang nararamdaman mong kilig.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) —Hindi pa huli upang magbagong-buhay at makipag-ayos sa isang taong matagal mo nang nakaalitan. Ito na ang tamang panahon para makipagbati kasa kanya lalo na’t matagumpay ka na sa buhay. Kapag ginawa mo ito sa panahong siya ay nasa kagipitan at ikaw ay nasa maalwan na pamumuhay, makakalimutan niya ang kasalanan mo sa kanya at magiging magiliw na siya sa iyo.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Umiwas ka sa usapin ng mga palalo na nagbibihis ng magandang panlabas na anyo. Na ang topic ng usapan ay siraan ang ibang tao at iangat ang kaniang mga sarili. Ang mga anong ganito ay masisira at mapapahiya sa isang taong may pera lamang. Aanhin mo ang maganda o guwapo kung tambay naman. Makabibingwit ba iyan ng isang taong napupusuan niya na may mataas na pamantayan sa buhay? Ang nilalakad mong dokumento ay maaprubahan na sa linggong ito.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) —  Hindi na mahalaga kung sino o ano ka sa lipunan. Hindi lahat ng matang nakamasid sa iyo ay hinuhusgahan ka. Kahit maliit lang ang kabuhayan mo basta wala kang tinatapakang tao at may takot ka sa Diyos, sasagana ka at uunlad ng paunti-unti. Kaya, huwag kang mainggit sa iba na mabilis na umaasenso pero hindi marunong makipagkapwa tao. Ang mga ito ay ‘one time big time lang’. Subalit sa iyo ay ay parang isang uri baterya, tested na pangmatagalan.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Kapag magkakawang-gawa ka o tutulong sa isang taong nagigipit, makabubuting ilihim mo ito. Mas maigi ito kaysa sa ipakita mo sa iyong kapwa. Baka kapag nalaman nila kung magkano ang ibinigay mo, baka kantiyawan ka pa nila. Ang proyektong pinag-isipang mabuti at ginarantiyahang aalalayan ng iba ay magtatagumpay.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Kung pipili ka ng taong maaasahan sa isang gawain, kunin mo ang taong tahimik ngunit masipag at masigasig. Kaysa sa madaldal pero iniiwang hindi tapos ang trabaho. Baka ipahamak ka ng mga ganitong klase ng tao. May darating na biyaya sa linggong ito.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Pag-ukulan ng pansin ang kahit mumunting problema sa tahanan. Subaybayan mo ang kilos ng iyong mga anak at baka naliligaw na sila ng landas. Maiging umuwi ng maaga upang makasama sila at mayroong oras sa pag-uusap. Pagkatiwalaan mo rin sila kung may hinihingi silang bagay o pabor sa iyo. Basta alam mo sa sarili mo na hindi sila mapapahamak sa gusto nila.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  — Hindi mo na maibabalik ang oras na nagdaan. Kaya, mag-focus ka sa hinaharap at kalimutan ang mapapait na nangyari sa iyong buhay. Mas makadadama ka ng kaligayahan kung tuluyan ka nang nag-move-on. Ang pagsisikap na makuha ang isang posisyon sa trabaho ay mapapasaiyo kung lalaban ka ng patas. Iwasan ang pagiging sipsip alam naman ng boss nyo kung siya ay pinupuri o binobola lang.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Kung ikaw ay isa sa kaibigang bibihira nang makasama ng iba, huwag kang susulpot kapag inanyayahan ka sa kainan. Baka isipin ng iba na material na bagay lang ang habol mo, kainan at inuman. Sumulpot ka kung inanyayahan ka nilang magbanat ng buto. Kapag nakasulpot ka na sa ilan sa mga ito, saka ka sumulpot kapag inanyayahan ka sa handaan. Ang pananatili ng pagiging palangiti ay maghahatid ng magandang oportunidad.