HOROSCOPE NOVEMBER 17, 2021

HOROSCOPE NOVEMBER 17, 2021

November 17, 2021 @ 7:00 AM 2 weeks ago


 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Ang talino ay malaking puhunan sa ikauunlad kaya gamitin sa makabuluhang bagay. Huwag aksayahin ang magagandang oportunidad sa kalayawan at pababandying-bandying.

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Maging maagap sa lahat ng bagay lalo na’t may kaugnayan sa kapakanan ng pamilya. Pag-ibig ang siyang magiging gabay sa pagsisikap at patnubay sa tagumpay.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Mapapanatiling balanse sa araw na ito ang enerhiya ng kaligayahan sa loob at labas ng tahanan sa magagandang gawa. Makatatanggap ng regalo o magandang balita mula sa isang kaibigan.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Iiral sa araw na ito ang magaan na pakiramdam sa paggawa ng pabor sa isang kakilala. Kung papansinin ang paglalambing ng minamahal, makalalasap ng mainit na romansa sa gabi.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Sikapin na ang naantalang gawain ay matapos bago magipit sa itinakdang araw. Makaaasa ng suporta sa mga kaibigan at kasamahan sa trabaho sa kinakailangang suporta o tulong.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Kahit ang maliliit na mga bagay ay dapat ilagay sa kaayusan. Hindi magiging mabunga ang career o paghahanap buhay kung hindi seseryosohin o mamahalin ang ginagawa.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Mababahaginan ng inspirasyon ng mga kaibigan na naging matagumpay sa kanilang piniling larangan. Magiging daan sa pag-unlad ang tiyaga at talas ng isipan.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) —  Darating ang pagsubok ng hindi inaasahan subalit darating din ang hindi inaasahang tao na makatutulong sa’yo. Huwag bigyang puwang ang katamaran upang umasenso.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Kailangan ang matibay na disiplina sa sarili upang maging mapagpasensya sa mga taong nakasasalamuha sa araw-araw. Pagandahin ang kondisyon ng pangangatawan.

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Sa umaga isagawa ang mga lakarin upang makahikayat ng positibong enerhiya. Dagdagan ang tiwala sa sarili at pananampalataya upang makamit ang panimulang tagumpay.

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) Maaaring magkakaroon ng problema sa pagbibigay ng sapat na panahon sa pamilya at trabaho kung maaagaw ang oras ng ibang aktibidad. Sikaping mapawi ang tampo ng minamahal.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Magiging matibay ang pundasyon sa career o hanapbuhay kung mananatiling positibo ang pananaw sa buhay. Hindi dapat magpaapekto sa negatibong komento ng ibang tao.