HOROSCOPE NOVEMBER 17, 2022

HOROSCOPE NOVEMBER 17, 2022

November 17, 2022 @ 7:00 AM 2 weeks ago


VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Mapapatunayan mo na hindi sa lahat ng pagkakataon ay epektibo ang makabagong medisina kaysa sa luma at sinasabing alternatibo. Mag-uukol ka ng kaunting sakripisyo bilang pasasalamat sa mga magagandang pagkakataong dumating sa iyong buhay ngayong taon. May isang pangyayaring hindi mo inaasahan ang maaaring maganap sa linggong ito na magpapasaya sa iyo.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — May kaanak na boluntaryong tutulong sa isang suliranin na kaya namang lutasin nang nag-iisa. Iwasang tumanggi at sa halip ay magpakita ng appreciation. May oportunidad na maaaring makalampas kung hindi makokontrol ang biglang pag-iral ng bad mood. May posibilidad ang pagsisimula ng bagong proyektong sa mga huling araw ng buwang ito na maghahatid ng malaking kita.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Piliting paglabanan na huwag ibunyag ang isang delikadong lihim na ipinagkatiwala sa iyo. Sa gayun ay walang maging problema. Suriin ng mabuti ang landas na tinatahak upang hindi maligaw. Kung mabigat sa loob ang mga responsibilidad sa pilit na iniaatang sa mga balikat, huwag mag-atubili na ipaalam ito. Paglaanan mo ng panahon ang mga gawaing pagkakaperahan kaysa sa mawili sa paglilibang.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Mataas ang iyong energy level sa linggong ito at determinado kang solusyunan ang lahat ng aberyang maaaring lumutang sa gitna ng isang proyekto. Makatatagpo ka ng kapanalig sa labas ng tahanan na mag-aalok ng kanyang mga ideya, lalo na sa karagdagang pinagkakakitaan. Kapag ikaw naman ang may bagong raket o sideline, mainam na isama mo rin siya upang gayun din lagi ang gawin niya sa iyo.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Mabibiyayaan na rin ang kahanga-hangang naiambag mo sa industriyang pinagbuhusan mo ng isip at debosyon. Huwag pabayaang sirain ang araw o mood mo mga sumpunging mga kaibigan. Makinig ka ngayon sa iyong konsensya na nagsasabing walang mawawala sa iyo kung hindi mo man pansinin ang mga hindi nagugustuhang mga tao.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Bigyang halaga ang pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng simpleng pangungumusta sa mga kaibigan at kamag-anakan. Ipaalam mo ang iyong kalagayan ngayon para mabigyan ka ng pakimkim at amu’t amot. Huwag kang mag-aalala dahil hindi naman nila itong ituturing na isang uri ng pangmomolestiya o pagmamalabis. Kundi, ikagagalak nila na tumulong sa iyo. Lalo na’t marami rin ang umaasa sa iyo dahil sa iyong pagkakawanggawa.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Bagay sa iyo ang kursong kinuha mo, kaya huwag mo nang alilanganan pa upang hindi masira ang iyong concentration sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng sipag at tiyaga, makukuha mo ang bagay na iyong nais na bilhin o mapasaiyo. Malaki ang posibilidad na matutuloy ang balak mong panginghibang bansa sa susunod na taon. Makababayad na ang isang kaibigan sa kanyang malaking pagkakautang sa iyo.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — May magandang oportunidad na naghihintay sa professional circle. Hindi napapanahon ang pakikipagsapalarang binuo lamang ng espekulasyon. Maging maingat din sa pagtatago ng pera at iba pang mahahalagang bagay. Ang pagdya-jogging sa umaga ay magandang gawin para sa kapakanang pangkalusugan.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Labis na ikagagalak at ikatataba ng puso ang matutuklasang katapatan at pagmamahal ng karelasyon. Matuto ring makibagay sa galaw ng kapaligiran mo sa araw na ito. Huwag ding padadala sa mga walang kabuluhang tunggalian at pag-iiringan upang di ka mahulog sa iyong kahinaan. Ang salaping darating ay ilaan mo sa pagbili ng mga bagay na ikatutuwa ng miyembro ng pamilya.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Magiging abala ka sa mga susunod na araw dahil hectic mong iskedyul. Huwag ipagtaka kung magaganap ang pagbabago sa mga napasukang kasunduan at pakikipag-appointments. Sa anumang plano, hindi maiging ipagsapalaran ang sarili kung hindi sigurado sa iyong gagawin. Isang dadaluhang party ang magiging daan upang makita’t makilala ang iyong potensyal partner sa buhay.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  — Masasangkot ka sa isang gawaing pangsibiko na magdudulot ng kasiyahan sa iba. Lalo na ang mga walang malay na mga nilalang. Hindi naman ito alien o engkanto ha! Mapatutunayan mo rin na epektibo ang payo ng isang kaibigan tungkol sa iyong kalusugan at aspektong pinansiyal. Taglay mo rin ang kinakailangang talento at enerhiya. Kaya, sumama ka sa mga taong nagbibigay ng halaga sa ganitong katangian.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Ang taglay na talas ng pag-iisip at magpapakita ng lakas at kapangyarihan ng damdamin at isipan. Magkakaroon ng katiyakan ang anomang binabalak na gawin. Patuloy naman maghahatid ng inspirasyon ang kasalukuyang pakikipagrelasyon o romansa. Pabor din ang linggong ito para sa malikhaing gawain at paglalakbay.