HOROSCOPE NOVEMBER 22, 2020

HOROSCOPE NOVEMBER 22, 2020

November 22, 2020 @ 7:00 AM 2 weeks ago

  •  
  •  
  •  

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Huwag iasa sa iba ang pagkuha sa mahahalagang dokumento na kakailanganin sa trabaho o negosyo. Kailangang magpakita ngayon ng matatag na paninindigan sa pagdedesisyon.

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Habaan ang pasensya at maging maunawain sa isang kasamahan sa trabaho na makagagawa ng kapalpakan sa araw na ito. Dapat manatiling kalmado at matalas ang isip sa pagharap ng anomang suliranin. 

 

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Makaaakit ng mga magiging kaibigan dahil sa pagtataglay ng malinis na kalooban. Mapatatatag ang magandang samahan sa loob ng sariling tahanan kundi magpapabaya sa mga obligasyon at pananagutan.

 

 

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Huwag manghimasok o makisangkot sa problema ng iba kundi rin lang sangkot ang pansariling interes. Sa larangan ng pag-ibig, ngayon napapanahon ang paghahayag ng tunay na saloobin sa lihim na itinatangi.

 

 

 

 

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) —Higit na maipakikita ang kalidad ng pagkatao bilang isang mabuting lider kung mananatiling mapagkumbaba. Ngayon makakikita ng tapat at mahuhusay na makakasama sa pinaplanong proyekto o negosyo.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) —Napapanahon ang pagpapakawala sa magagandang ideya sa nililinyang trabaho o negosyo. Hindi dapat magpakontrol o magpasapaw sa ibang tao sa paligid na may pansariling interes.

 

 

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Ang tinatamasa ngayong mga biyaya sa buhay ay kinakailangang sinupin upang hindi humulagpos sa mga palad. Ang magandang kapalaran ay patuloy na dadaloy kundi makalilimot sa Poong Maykapal.

 

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) —Hindi maiiwasan ang intrigahan sa kinapapaloobang sirkulo kaya dapat talasan ang isipan at manatiling mahinahon. Hindi dapat pumatol sa
matatanggap na sabi-sabi lalo’t walang matibay na basehan.

 

 

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) Ang positibong karma sa pagtatanim ng mabubuting gawa sa kapwa ay ngayon na matitikman. Sa panahong ito ay hindi paborable ang pagbibitiw ng pangako sa minamahal dahil malamang na sumablay.

 

 

 
 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) — Tandaan na ang umaakyat sa hagdan ng tagumpay ay parang mabungang punongkahoy na parating pinupukol. Makabubuti para sa sarili ang
pagtataglay ng kababaang-loob at malawak na pang-unawa.

 

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) Umaayon ang galaw ng mga bituin upang makamit ang inaasam na tagumpay. Higit na mapapatatag ang relasyon sa mga kasamahan sa trabaho
kung magiging mapagtiwala sa mga tao sa paligid.

 

 

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — May sapat na talino at kakayahan sa nililinyang trabaho kaya walang dahilan para panghinaan ng loob. Dapat maging matiisin sa pagod at hirap kung
naghahangad mapaunlad ang buhay sa darating na bukas.

 


  •  
  •  
  •  

Loading...