HOROSCOPE NOVEMBER 22, 2021

HOROSCOPE NOVEMBER 22, 2021

November 22, 2021 @ 7:00 AM 6 days ago


 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Ang walang tigil na pagsisikap ay magkakaroon ng magandang resulta sa araw na ito. Sa bawat araw na nagdaraan, huwag kaligtaan ang pagpapasalamat sa mga taong nagbigay ng tulong at kaligayahan.

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Magiging maganda ang araw para sa mga taong matiyaga at masipag. Magiging magiliw at maunawain ang minamahal. Ang labis na pagkabahala sa problema ay pwedeng makaapekto sa kalusugan.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Madaragdagan ang mga kaibigan na may kaugnayan sa negosyo o hanapbuhay. Huwag kainisan ang mga pagtitipon o pakikipagsosyalan na madadaluhan. Mahalin ang trabaho upang gumanda at maging mahusay ang mga produkto.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — May pagtatalong babangon sa pagitan ng minamahal subalit agad na masosolusyunan para sa isang kanais-nais na romansa sa bandang huli. Pumapabor ang galaw ng mga bituin para paghingi ng pabor sa isang kaibigan.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Ang pagsasakripisyo at dedikasyong ipinamamalas sa trabaho ay matutumbasan ng kaligayahan. Ang mga balakid sa pagkilala sa ‘yong kahusayan ay ‘yong malalampasan. Ang pagtulong sa kapwa ay magkakaroon ng kapalit na ligaya.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Ang katamlayan ngayong araw ang magtataboy ng magagandang pagkakataon. Paglabanan ngayon ang pagiging malungkutin bunga ng mga nangyari sa nakalipas.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Magiging maningning ang personalidad na madaling makaakit ng kausap. Ang tiyaga at pagsisikap ay patungo sa ikatatagumpay ng buhay. Ingatan ang kapakanan ng pamilya sa araw na ito.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) —  Mapabubuti ang relasyon sa mga mahal sa buhay at sa mga katrabaho kung ipagpapatuloy ang pagiging masayahin. Magdagdag ng panahon sa paghahanapbuhay upang manatiling nakaluluwag sa pamumuhay.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Iwasang masangkot o makisangkot sa tsismis. Sikaping makapagdagdag ng mabubuting kaibigan. Panatilihin ang magandang pakikisama sa lahat.

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Magtatamo ng tagumpay na higit pa sa tinatamasa sa kasalukuyan. Ang promos-yon ay nakalinya ngayon kung mananatiling positibo ang kaisipan. Huwag paapekto sa mga taong mainggitin.

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) Ang pagsisikap ay maghahatid ng kaluwagan sa kabuhayan. Makatatanggap ng papuri mula sa isang nakatataas sa trabaho pero ang inaasahang pagtaas sa tungkulin ay kailangan pang hintayin.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) May pagkakataon para sa isang masaya at kanais-nais na romansa. Mananatiling maligaya ang pakikiparelasyon sa minamahal. Maging mahinahon sa pakikipag-usap sa taong kasamaan ng loob.