HOROSCOPE NOVEMBER 24, 2021

HOROSCOPE NOVEMBER 24, 2021

November 24, 2021 @ 7:00 AM 4 days ago


SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Darating ang taong nangako ng tulong sa oras ng kagipitan. Lalong mapalalakas ngayong araw ang tiwala sa sarili dulot ng pa-kikipagkapwa-tao.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Ang malinis na hangarin ang mangingibabaw sa pagmamalasakit sa ibang tao. Kung may naririnig na negatibo sa ginagawang pagtulong o hakbang ‘wag na lang pansinin.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Maipahahayag ang pagpapahalaga sa katwiran ng iba sa paraan ng pakikinig. Mahihikayat ang baluktot na buhay sa daang matuwid dahil sa respeto sa’yo.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Iwasan ang makimkim ng sama ng loob dahil hindi ito makabubuti sa’yong kalusugan. Sabihin ang bagay na ikinagagalit sa maayos na pamamaraan upang gumaan ang pakiramdam.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — May matutuhang aral sa pakikisalamuha sa mga kasamahan sa hanapbuhay. Lagyan ng limitasyon ang pakikipagkapwa-tao upang hindi maabuso.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Makatutulong ang pagiging mapagmasid sa diskarte upang maragdagan ang kita. Gamitin ang salapi sa makabuluhang bagay upang hindi magipit sa huli.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) —  Huwag magpadalos-dalos ng hakbang lalo na sa panghihimasok sa problema ng iba. Kung gustong makatulong pag-aralan muna ang sitwasyon upang hindi masangkot sa gulo.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Lubos na magtiwala sa kakayahan at mararamdaman ang magandang bunga nito. Mas masarap lasapin ang tagumpay sa paraang pinagpaguran.

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) Kahit mabilisang trabaho, nangibabaw pa rin ang husay at talento subalit iwasang maulit ang pangyayari upang hindi mabulilyaso. Isang sorpresa ang magpapasaya sa’yong araw.

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) Kung naging emosyunal ang araw sikaping makapaglibang sa gabi nang maging maganda ang gising kinabukasan. Nasa paligid ang mga taong magpapasaya sa’yong mood.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Maraming matutuhang bagay kung haharapin ang suliranin kaysa takbuhan. Makakakuha ng iba’t ibang diskarte sa magulang kung paano sosolusyunan ang problema.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — May lalapit na kaibigan at hihingi ng pabor na may kinalaman sa pera. Pag-aralang mabuti ang gagawing pagtulong nang hindi maapektuhan ang ibang lakad.