HOROSCOPE OCTOBER 12, 2021

HOROSCOPE OCTOBER 12, 2021

October 12, 2021 @ 7:00 AM 5 days ago

  •  
  •  
  •  

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Mag-isip mabuti ng paraan kung paano maisusulong at mapagaganda ang kinikita sa paghahanapbuhay. Ito ang tamang panahon upang ibuhos nang todo ang galing at talino sa nililinyahang trabaho o negosyo. 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Magiging mabagal ang daloy ng pananalapi kung kailan maraming pagkakagastusan sa sariling tahanan. Sa larangan ng pag-ibig, panahon at komunikasyon ang kulang kaya matamlay ang romansa sa minamahal.

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Maganda ang mgagiging takbo ng proyektong pangkabuhayan dahil sa epekto ng galaw ng mga bituin. Mapalad ang araw na ito para sa pag-ibig at pakikipagsosyalan sa kinabibilangang sirkulo.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Hindi masamang maging matipid pero hindi dapat humantong sa pagdadamot sa mga miyembro ng pamilya. Dapat na ayusin agad ang munting gusot sa pagitan ng minamahal o kasuyo upang hindi na lumala pa.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Dapat ibuhos ang panahon at konsentrasyon sa isang larangan kung saan magiging matingkad ang taglay na talento. Ang mararamdamang pananamlay sa araw na ito ay bunga ng matinding stress sa nakaraang mga araw.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Patatagin ang kontrol sa isip at damdamin nang mapanindigan ang katapatan sa minamahal sa oras ng tukso. Maiipit sa gipit na kalagayan kung magiging mapaglaro sa pag-ibig.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Sa araw na ito masosorpresa sa biglaang pagdating ng malaking suwerte sa pananalapi at paghahanapbuhay. Ang galaw ng mga bituin ay umaayon sa binabalak na pagpupundar ng isang negosyo.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Sinasang-ayunan ng mga bituin ang pagbabago sa mga itinakdang plano o pagkilos. Magiging maalwan ang buhay ng pamilya sa sandaling matupad ang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) —  Wala sa ibang bansa ang magandang suwerte kaya pag-aralan kung paano aasenso sa trabaho o kung paano magkakanegosyo. Maaapektuhan ang kalusugan kung labis na didibdibin ang mga intindihin sa buhay.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Hindi dapat ikagalit ang nararamdamang inggit ng ilang kapitbahay dahil sa tinatamong pag-unlad. Pagyamanin at pag-ingatan ang mga biyayang ipinagkakaloob ng Poong Maykapal.

 

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Ang matutuhang mabuting aral mula sa kaibigan o minamahal sa araw na ito ang magi-ging susi sa tagumpay. Maaakit sa pisikal na katangian ng isang ka-opposite sex pero dapat munang alamin ang pag-uugali bago umibig.

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) —  Huwag magdalawang-isip na manghingi ng tulong pinansyal sa mga kapamilya lalo na’t para sa anak o magulang. Iwasang ma-stress upang hindi magkaroon ng problema sa kalusugan.


  •  
  •  
  •