HOROSCOPE OCTOBER 13, 2022

HOROSCOPE OCTOBER 13, 2022

October 13, 2022 @ 7:00 AM 2 months ago


VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Laging sinasabi ng iba na mahirap ang buhay. Na hindi sila makaagapay sa mataas na presyo ng mga bilihin at gastusin. Lalo na sa pangunahing pangangailangan. Gayunman, may mga pera naman sila na pinaglalaanan ng kanilang mga bisyo at hilig sa katawan. Pero, iba ka. Kaunting bawas sa inom ng alak at ilaan ito sa pamadyak.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Magiging masaya ka kahit na payak lang ang pamumuhay. Na kahit paubos na ang pera mo’y parang hindi naman. Bagkus, darating ang biyaya sa oras na kailangan. Ang iyong pananahimik sa social media ay pinagtatakhan ng iyong mga malalapit na kaibigan. Akala nila ay may problema ka at pinagdadaanan. Makabubuting magpost ng story o reaction minsan sa isang linggo upang matuwa sila sa iyo. Dito mo rin malalaman kung sino ang mga taong nagpapahalaga sa iyo.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Kung may ideya ka para sa isang proyekto, ilatag mo ito sa kinauukulan at baka mapagbigyan. Maganda ang layunin ng iyong adhikain kaya imposible itong ma-turn- down. Maliban na lang kung mamanipulahin ng iba. Kung magkagayun, mamalasin sila sapag-kat hinaharang nilang magtagumpay ang mabuting plano ng isang taong mas matuwid kaysa sa kanila.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Malakas ngayon ang iyong hatak lalo na ang iyong mga suhestiyon. Kaya, susundin ng iba ang iyong payo. Magiging abala ka sa susunod na nga araw upang tapusin ang mga nakabinbin na gawain sa bahay at sa proyekto sa komunidad ninyo. Tungkol sa pera, huwag kang masyadong mangamba at magpapadala ng iyong mga kaanak sa iyo.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Bago magbitaw ng salita, isipin muna kong ito ay makasasakit, makakasagasa ng amor o ego ng iyong kapwa. Huwag mo ring masyadong lakasan dahil hindi naman lahat ng tao ay interesadong makinig dito. Kundi, yaon lamang kausap mo sa isang partikular na topic o argumento. Kung ikaw ay gagawa ng isang bagay pero ibibida ng iba na sila ang may gawa, ibigay mo sa kanila ang papuri o kredito. Dahil sa isang banda, ang papuring ‘di kapuri-puri ay paninirang-puri dahil huhusgahan sila ng mga taong nakaaalam ng tunay na pangyayari.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Huwag kang masyadong mahumaling sa kanya gayung bago pa lang kayo magkaki-lala. May dalawa kasing panimbang ang kasabihang ‘love at first sight’. Maaaring gusto ka niya hindi dahil sa iyong panloob na katangian. Kundi, baka ito ay pagnanasa lamang. Para malaman kung malinis ang kanyang intensyon, huwag mo siyang masyadong bigyan ng atensyon. Sapagkat, ang isang gutom na gutom na leon, kahit maysakit ay pipiliting maghanap at maghabol ng usa upang malagyan ng laman ang kumakalam na sikmura.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Kaysa sa pagpapa-cute ang atupagin mo, mag-aral kang mabuti. Tumuklas ka at sumikhay ng kaalaman at karunungan. Ang iyong kaalaman sa kasaysayan, panitikan, misteryo at kababalaghan ay maaari mong gawan ng vlog sa isang social media flatform. Yaman ding lamang na popular ka sa inyong paaralan, gamitin mo ito upang pumainlanlang ang iyong gagawing vlog.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Huwag mong paiiralin ang init ng ulo lalo na kapag nasa impluwensiya ka ng alak. Huwag ka ring umastang matapang at siga at sumawsaw sa away ng iba. Baka gumulo ang buhay mo. Pairalin ng pagiging mahinahon para walang gulo. Darating ang inaasahang tulong sa oras na hindi mo inaasahan. Kaya, matutong maghintay at huwag magparinig ng negatibong salita sa taong hinihingan mo ng tulong.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Kung sa madali o agad-agad mong nakuha ang mga bagay na pinakahahangad mo o dili kaya’y nagtagumpay ka agad sa unang pagtatangka sa isang proyekto, huwag ka munang masyadong matuwa. Baka sa susunod, sunod-sunod na kabiguan ang iyong mapala. Natural lang na magalak ka dahil pinaghirapan mo iyon. Gayunman, huwag kang masyadong maging bulgar sa pagpapahayag nito sa iba. Baka ang iyong narating ay ikinayayamot pa nila.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Kung ikaw ay mangangako sa isang tao, siguraduhin mong matutupad mo ito. Likas sa ating kapwa ang umasa lalo na’t kailangan nila talaga ang bagay na ibibigay mo. Sa gayun ay ganito rin ang gawin ng iba sa iyo. Laging uunawain ang iyong kasuyong mala-armalita ang bibig. Kung ayaw niya sa suhestiyon mo, manahimik ka at sundin mo siya dahil mas bata siya sa iyo at ikaw naman ay mas may unawa kaysa sa kanya.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  — Makararanas ka ngayon ng ibayong pagtataka. Kasi, kung sino pa ang ayaw mo, siya pa ang tutulong sa iyo; at ang mga inaasahan mong aalalay sa iyo ang siyang iiwas. Kung nakatakda kang maglakbay sa ibang lugar, huwag mo na itong ipagpaliban, lalo na kung handa ka na para rito.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Mahal ka niya, pero ipinagtatabuyan naman.Parang sira. Pero, huwag kang susuko sa kanya. Baka inuudyukan lang siya ng kanyang partido na lubayan ka dahil hindi sila boto sa iyo. Ganyan ang palasak na problema sa pag-ibig. Tunay na nga ang intensyon mo, hinahanapan pa ng problema. Unawain mo na lang ang iyong sinusuyo dahil iniingatan lamang siya ng kanyang mga magulang. Darating din ang sandali na bukas-palad ka na nilang tatanggapin sa kanilang pamamahay.