HOROSCOPE OCTOBER 17, 2020

HOROSCOPE OCTOBER 17, 2020

October 17, 2020 @ 7:00 AM 2 weeks ago

  •  
  •  
  •  

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Huwag maging maramdamin sa mga taong nagmamahal kung sila man ay nagiging mapunahin. Dapat maging praktikal sa pagpapasya lalo na sa mga usaping kinasasangkutan ng pansariling interes.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) —  Makasasagupa ngayon ng suliranin na susubok sa iyong pananampalataya. Huwag kalimutan na ang Maylikha ang siyang mabuting kaibigan at kasama sa buhay.

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Magiging mabigat sa araw na ito ang mga trabaho pero magiging magaan naman ang pasok ng pera. Panahon na upang magtanim ng magagandang pakikisama sa mga taong nasa paligid.

 

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Huwag hintaying mawala nang tuluyan ang isang bagay bago malaman ang halaga nito. May sasalungat sa mga proyektong ihahain sa trabaho ngunit lalo lamang mapalulutang ang taglay na galing at talino.

 

 

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Huwag bigyan ng masamang kahulugan ang kagandahang loob na ipinapakita ng isang malapit na kakilala. Dapat umiwas sa isang masalimuot na relasyon upang hindi pagmulan ng gulo sa tahanan.

 

 

 

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Patuloy na magiging maaliwalas ang araw kung maiiwasan ang pakikipagtalo at pagiging masungit. Kung may problema sa negosyo, makabubuti ang paglilibang upang makapag-isip ng mas mabisang paraan.

 

 

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Ang anomang obligasyon sa trabaho at tahanan ay dapat gampanan nang maayos upang ang mismong sarili ay masiyahan. Bigyang pansin ang kalusugan.

 

 

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) —  Huwag masyadong agresibo sa araw na ito upang hindi mawala ang tiwala ng minamahal. Mapatutunayan na ang pagiging maunawain ay umaani ng paghanga sa kapwa.

 

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Kung masagana man ngayon ang pamumuhay ay dapat maging matipid. Iwasan ang mga salitang makasasakit ng damdamin ng kapwa dahil sensitibo ang mga taong makakaharap sa araw na ito.

 

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) Makabubuting patawarin ang isang taong nakagawa ng pagkakamali upang maging magaan ang pakiramdam. Kung nasaktan sa unang relasyon, makababawi sa susunod.

 

 
 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) — Ang anomang bagay na iniisip na walang katiyakan ay huwag nang ipagpatuloy muna. Mabuting sumangguni sa nakaaalam at huwag mahiyang humingi ng tulong sa kanila.

 

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) Ipanatag ang isipan sa problema dahil darating kusa ang solusyon sa tamang panahon. Mag-ingat sa pagbibitaw ng mabibigat na pananalita ng hindi mapahiya sa kapwa.

 


  •  
  •  
  •  

Loading...