HOROSCOPE OCTOBER 18, 2022

HOROSCOPE OCTOBER 18, 2022

October 18, 2022 @ 7:00 AM 2 months ago


VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Magtataka ka na kahit nabubuwal ang mga taong nakaaway mo noon; at ang mga taong kinakaya-kaya ka lang noon ay nakakadama ka ng lungkot. Likas ka kasing mabuting tao. Kaya, matutuwa ang langit sa iyo at patuloy ka Niyang pagpapalain. Huwag mong ipagwalang-bahala ng kapansin-pansin na pag-ihi sa gabi at madaling araw. Bawas-bawasan ang labis na pag-inom ng tubig at beer bago matulog.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Kung kinakapos ka man, huwag kang mabahala.Huwag kang mangangamba. Ang mahalaga, kaya mong lampasan at malalampasan mo pa. Kailangan mong maranasan ang lahat upang huwag kang matangay sa pagiging palalo. Sapagkat kapag kumikislap ang pera, nasisilaw ang konsensya. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang pagpapala ng labis kung alam Niyang hindi ka magiging palalo at hindi makalilimot sa Kanya. Darating ang biyayang hindi inaasahan ngayong linggo.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Bago mo gawin ang isang malakihang transaksiyon o bagay, kailangang pag-isipan at pag-aralan mo muna itong mabuti. Sapagkat, ang nagmamadali ay natitisod na bigla at ang paa’y nabali. ‘Di baleng mabagal basta sigurado at garantisado na parang bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. Magtatagumpay ang naunang transaksyon ay matatanggap mo ang iyong komisyon.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Ikaw ay isang halimbawa ng pagiging matiisin. Kung mahina ang iyong kalooban, huwag mo itong ipakikita sa iyong kaanak at kaibigan. Pati sila ay matatangay ng gayung emosyon. Mahirap para sa tao ang makipag-usap tungkol sap era. Gayundin ang paghingi rito. Subalit, kung may mga tao na aalukin ka ng pera o umutang, huwag kang papayag. Baka wala nang matira sa iyo. Hintayin ang kaukulang perang darating sa iyo at huwag kang matutuksong mangutang.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Kung ikaw ay may nagawang mabuti o kapuri-puri, huwag mo na itong ipa-ngalandakan sa iyong mga kaibigan, lalo na sa di kakilala at kakakilala pa lang. Alam nila ang tungkol sa iyo at hindi na kailangan pang sabihin pa. May isang taong lalapit sa iyo at maghihingi ng tulong. Gayunman, makatutulong din siya sa iyo sa ibang paraan na tiyak na ikagagalak mo.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Paghandaan ang isang serye ng ilang paglalakbay o out-of-town ngayong buwan. Mainam ito dahil kahit kumakayod ka o nagtratrabaho ay nag-e-enjoy ka. Sa gayun ay malaking biyaya ang mapapasaiyo ilang araw bago ang hinihintay na araw ng Pasko. Kung nakaraang taon ay bilang lang ang handa sa mesa n’yo, ngayon ay kakailanganin mo ng dalawang mesa.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Magkakaroon ka ng bagong lovelife sa darating na mga buwan o bago matapos ang taon. Magiging masaya ka sa paglipas pa ng mga araw dahil magagamit mo na ang iyong boses. Pwede na kayong mangaroling ng mga friend mo sa barangay n’yo. Sorpresahin ang iyong kaibigan na magdaraos ng kaarawan at isang lihim ang ibubunyag niya sa iyo tungkol sa crush mo.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Aagawin ng ibang tao ang atensyon mo para sa kanya. Para hindi mabahala ang iyong kasuyo, laging gawin na una siya sa buhay mo. Sa gayun ay hindi niya isiping binabalewala mo na siya. Kung nakatanggap ka ng malaking halaga ngayong linggo, magdahan-dahan lang sa gastos. Bilhin lamang ang mga bagay na pangunahin para sa iyo at sa iyong sambahayan.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Hindi sapat na mapagsabihan mo lang ang isang taong paulit-ulit na nagkakamali. Kaila-ngan mo rin itong bigyan ng aksyon at disiplina. Mas mainam pang kasama ang isang maamong aso at pusa kaysa sa gayung tao na parang silang plaka. Ingatan ang iyong mga mata. Huwag kang magbabasa sa dilim kahit may liwanag na lumala-bas sa iyong gadget.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Isang magandang balita ang makararating sa iyo. Gayunman, huwag munang magpa-dalos-dalos sa desisyon. Iyon bang kaya mo nang bilhin ang lahat ng bagay. Manatiling tahimik lang. Isang tao ang dati mong kinaiinisan ang magkakaroon ng malaking bahagi sa buhay mo sa isang positibong pagbabago. Mas mainam kasama ang isang taong lubusan mo nang kilala. Kaysa iba na kakapain mo pa. Akala mo ay isang maamong tupa, pero isa palang makamandag na kobra.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  —Sa halip na unahin ang iba, unahin mo ang iyong pamilya at ang mga taong binibigyan ka ng pagpapahalaga. Bakit ka makikibagay sa mga taong maimpluwensya nga, pero hindi ka naman binibigyan ng importansya? Para kang leon niyan na dumadalo sa parti ng mga unggoy. Maglaan din ng oras sa mga gawain na makapagbibigay ng kasiyahan sa pamilya, gaya ng pagbake ng cake, gardening at panonood ng wholesome movies.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Kahit nasa kondisyon kang magvideoke ngayong linggong ito, iwasan mo muna ito dahil makalalaban mo si ulan at si malakas na hangin. Hindi ka rin mag-e-enjoy dahil hindi nila maririnig ang boses mo na mala Mariah Carey at Tom Jones. Paglaanan ng pera ang gastusin para sa binabalak na negosyo ng kabiyak. Kasi, iyon ang makapagpapasaya sa kanya. Tutal, may paparating naman na pera.