HOROSCOPE OCTOBER 19, 2022

HOROSCOPE OCTOBER 19, 2022

October 19, 2022 @ 7:00 AM 2 months ago


VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Huwag mong masyadong iluha ang iyong mga naging kabiguan. Ni sasabihing isa kang taong malas. Malapit ka nang tumanggap ng biyaya kaya magalak ka. Gayunman, huwag mong ipakitang magiging paldo ka at huwag mo itong ipagsabi maliban sa kasamahan mo sa bahay. Baka kapag nalaman ng iba ay dumaan lang sa iyo ang pera. Marami pa naman ang kalabit pahingi ngayon.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Huwag kang masyadong mag-isip ng labis at mangamba kung ano ang iyong kakainin sa araw-araw. Nakakatuyo iyan ng utak at magiging dahilan ng sakit ng ngipin. Lumapit ka lang sa Diyos at Siya ang gagawa ng paraan upang maibigay sa iyo ang iyong pangangailangan. Basta, igawa mo lang ang iyong mga kamay at hindi ka niya pababayaan.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Huwag kang basta-basta tatanggap ng tulong lalo na sa kaanak at kaibigang malapit sa iyo. Lalo na’t hindi bukal sa loob ang perang ipinahihiram nila sa iyo. Baka isumbat lang nila ito sa iyo kapag hindi ka nakabayad sa kanila sa takdang oras. Kapag magaan sa iyong loob ang taong nilapitan at pinapasok ka pa sa bahay at pinakain ng palihim, iyon ang utangan mo. Hindi ka mabibigo dahil hindi siya papayag na may kaibigan siyang naghihikahos.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Matutupad mo na ang matagal mo nang pinakahahangad kung hindi mo muna ipagsasabi ang iyong mga panukala sa ilalim ng araw. Alalahanin mong hindi nakukuha sa balunton ng mga ulap na tinatangay ng hangin ang salapi. Sapagkat ang panukalang ipinagsasabi ay mapupurnada at ang panukalang inililihim ang siyang matutupad. Mainam sa iyo ang magshopping sa linggong ito. Pero, huwag maramihan. Paunti-unti lang kahit araw-araw ay okay lang.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Sikaping matupad ang ipinangako mo sa isang maimpluwensiyang tao. Kapag natupad mo ito, maisasama ka niya sa mga gawaing magpapaunlad ng inyong kabuhayan sa tamang paraan. Kung ikaw ay nalulungkot at nag-iisa, mainam ang pagtungga ng katamtamang alak upang malimutan ang problema. Gawin mo ito ng nag-iisa sa gayun, kahit magsasalita kang mag-isa ay walang magmakaririnig sa iyo.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Hindi porke hindi mo pinaghirapan ang perang nasa sa iyo ‘e kung gastusin mo e wala kang hinayang. Matutong kontrolin ang gastos. Huwag mong ipakita sa mga kapitbahay mo na may dala-dala kang grocery sa iyong pag-uwi araw-araw. Baka isipin nila na pwede kang mautangan. Kung mamimili ka, magbaon ng lumang plastic at doon ilipat ang mga ipinamili. Sa gayun ay isipin nilang lumang gamit o pagkaing ibinigay lang ang baon mo pag-uwi.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Walang maibubunga ang sobrang selos. Hindi ito tanda ng pagmamahal kundi isang maramot na pag-ibig. Sinasakal nito ang oportunidad ng bawat isa. Matutong unawain ang iyong kasuyo at magtiwala sa kanya. Bakit ka pa mangangambang mawala siya ‘e ikaw nga ang nakauna sa kanya! Ipagpaliban muna ang plano nyong mag-isang dibdib sa Disyembre. Hindi pa ito ang takdang panahon. Kulang pa ang ipon nyo.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — May mabuting idudulot ang pagtanggap sa isang alok ng bagong kakilala.Ito ang bunga ng iyong tapat na pagtitiwala sa isang taong dapat din namang pagkatiwalaang talaga.Huwag kang pabigla-bigla sa pagsasabi na hindi mo siya gusto. Baka sa huli’y ikaw ang masaktan kasimahal mo pala siya. Bigyan siya ng change kong sincere naman ang pagmamahal na iniuukol niya sa iyo.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Maliwanag pa sa sikat ng araw na malaki ang pagkagusto niya sa iyo. Gayunman, huwag kang basta-bastang bibigay at baka mapahamak ka. Ikaw lamang din ang makatutulong sa iyong sarili upang umudlad ang iyong buhay. Bakit mo ibuburo ang perang naipon mo sa iba’t ibang account? Ilabas ang iba rito at ipuhunan sa negosyo. Mabuti na ‘yung may pinagkakaabalahan kaysa sa nakatunganga ka lang.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Isang tao ang lihim na subusubaybay sa iyong kilos at binabantayan ang iyong pananalita. May mga taong ganito upang hanapan ka lamang ng butas. Pahalagahan mo ang naipundar na maliit na negosyo at tiyak na lalago at uunlad ito. Bigyan ng atensyon ang iyong kasuyo dahil baka nagtatampo na siya sa iyo. Yayain mo siyang kumain sa labas at mag-usap kayo.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  —Isang bagong sigla ang iyong madarama ngayong araw dahil sabagong kinakaharap na tungkulin o gawain. Paitalin ang prinsipyong mainam na mahuli kaysa sa nauuna. Sapagkat, sa bandang huli, ikaw din naman ang mauuna. Makabubuting magpasyal-pasyal ka tuwing weekends o kaya’y mag-jogging upang sumigla ang iyong katawan.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Huwag kang mabahala o labis na mag-alala na ikaw ay maysakit. Ang totoo wala kang malubhang karamdaman. Akala mo lang iyon. Magtipid ka na nasa hulog at huwag labis na magkuripot at baka magkasakit ka. Ibigay mo ang hilig ng iyong katawan kahit pagkain pa iyan. Mas mabuting kumain ng gutom pero masaya kaysa sa hindi na masama ang loob.