HOROSCOPE OCTOBER 20, 2022

HOROSCOPE OCTOBER 20, 2022

October 20, 2022 @ 7:00 AM 1 month ago


VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Ang mabuting gawa mo ay gagantimpalaan, lalo na’t hindi mo ito ipangangalandakang sinasabi sa iba. Ano ba ang mapapala mo kung gagawin mo iyon? May nmakukuha ka bang tropeo sa kanila? O kaya’y ibibigay nila ito sa iyo? Kung nag-aabot ka ng pera sa isang kapus-palad, ipaglihim mo. Sabihin mo rin sa taong iyon na ilihim ang ginawa mo. Sa gayun ay walang taong maninira sa inyo. Nagtatagumpay ang iyong negosyo kapag mahilig kang maglihim sa tao. Ang Diyos ang magpupuno sa iyong mga kabutihan.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Kung pakiramdam mo ay napag-iiwanan ka na ng iba, lalo na ng iyong mga kamag-anak, nagkakamali ka. Baka hindi mo namamalayan na kumikilos ang langit para sa iyong kapakanan at ikapagtatagumpay. Tandaan mo, na ang isang taong inaapi at kinakaya-kaya ng iba ang siyang biglaang iaangat upang maging aral sa iba at isampal sa pagmumukha nila ang kanilang kahambugan. Na sa halip na tulungan ka sana noong ika’y walang-wala ay hinamak ka pa. Sa pera ka ba hirap? Puwes, maghanda ka at ibibigay na ito sa iyo.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Kung pakiramdam ng iba ay mas magaling sila kaysa sa iyo, hayaan mo lang. Ibigay mo sa kanila ang kapurihan. Sapagkat, kung inaako nila ang kredito o isang bagay na wala sa kanilang kasanayan o kahusayan, para silang isang bata na nag-lalaro sa lungga ng mga ahas. Parang silang lasing na naglalagay ng nagbabagang bubog sa ulo at inihahalo ito sa pitsel na may lamang alak at pagkatapos ay tutunggain.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) —Likas sa ibang tao ang tumulong, hindi dahil sa taos sa puso ang kanyang ginagawa. Kundi, naghahangad o naghihintay siya ng kapalit. Para sa mga taong ito, hindi pupuwedeng maghahasik ka ng binhi at pagkatapos ay sa iba mo ipaaani ang bunga o iba ang makikinabang. Huwag mo silang gayahin at pagpapalain ka at magtatagumpay sa buhay.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — May mga taong insecure sa iyo kahit ikaw naman ay isang tambay o kaya’y on-and-off ang pinagkakakitaan. Tanungin mo ang iyong sarili, bakit kaya? Ito ay ang mga taong umuusal na huwag kang umangat sa buhay. Kasi, kapag nangyari ito, para silang mamamatay! Magdidilang anghel sila sa una at ikagagalak nila ang iyong pagbagsak sa maikling panahon.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Kung ikaw ay magpapagawa ng bagong bahay, gawin mo ito ng tatlo o hanggang apat na palapag kung kaya ng budget mo. Ang unang palapag ay garahian lamang at hardin. Sa gayun, malaki man ang tubig ng baha ay hindi kayo mapeperwisyo ng pa-milya mo. May maililigtas ka pang buhay kapag gayun at mapapatuloy sa mga kuwarto, kamag-anak man, kaibigan o malapit na kapitbahay.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Kung ayaw mong ma-lungkot pa ng husto, umiwas ka sa mga taong nagbibigay ng hapis sa iyo, mga kinaiinisan mo at ayaw sa iyo. Alisin mo sila sa iyong sistema dahil makatutulong ito upang makapag-focus ka sa iyong ginagawa at self-esteem. Piliin mong pakisamahan ang taong mapagbiro sa akmang pagkakataon at isang taong palangiti, kaysa sa isang taong bugnutin at mainitin ang ulo.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Kontrolin mo ang iyong emosyon. Sapagkat hinahanapan ka lang ng pagkakataon ng mga taong insecure sa iyo na magalit sa hindi akmang pagkakataon; upang palabasin na ikaw ay isang taong walang modo at walang pinag-aralan. Maging mahinahon kahit inis na inis ka na. Ibuhos mo sa sipag sa trabaho ang iyong kinikimkim na galit at sasagana ka pa sa mga biyaya.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Hinahanap-hanap ng iyong puso ang kalinga sa isang taong ibig mong laging makita. Panahon na upang buksan ito upang umibig ng iba. Hindi lahat ng nilalaman ng isip ay tama sa lahat ng pagkakataon. Dahil kung ga-nito ng paiiralin, makapagpapasya ka ng labag sa iyong kalooban at hindi ito makabubuti sa iyo. Nasa sa iyo na ang pera, matatag na karera at tagumpay. Paligayahin mo ang iyong pusong matagal na nahimlay.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) —Hindi porke wala kang tiwala sa iba ay hindi ka na rin magtitiwala sa iba pa. Hindi mag-tatagumpay ang isang proyekto kung walang tiwala sa mga kasamahan. Hayaan mo silang patunayan ang kanilang mga sarili sa iyo bilang isang lider. At kung sila ay mabigo sa iyong hinihinging tiwala, kasiraan na nila ito sa iyo.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  —Hindi makabubuti sa kanya ang iniisip mong prank. Baka mag-iba ang pagtingin niya sa iyo at maging dahilan ito ng paglayo ng kanyang loob. Maging tapat ka sa taong itinuturing mong mahalaga sa iyo, na ganun din ang turing nila sa iyo. Ang gamot ay para lamang sa maysakit at hindi sa isang taong masigla. Kaya, huwag kang makikisali sa problema ng iba na kahit may solusyon na ay hinahanapan pa ng problema.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — May darating na mabuting balita sa iyo at sa iyong pamilya sa susunod na linggo. Makabubuti ito upang sumigla ang iyong puso. Huwag iasa sa iba ang iyong ikinabubuhay at baka dumating ang panahon na angkinin na nila ito. Huwag mo nang pakisamahan uli ang isang ta-ong wala nangang utang na loob sa iyo ay nakukuha ka pa nitong siraan sa iba. Ang biyaya ay darating sa iyo at iiwas naman sa mga taong ganito.