HOROSCOPE OCTOBER 21, 2022

HOROSCOPE OCTOBER 21, 2022

October 21, 2022 @ 7:00 AM 2 months ago


VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Magaling at mahusay kang tao, pero nagtataka ka, bakit wala ka sa posisyong dapat sana ay para sa iyo? Iyan ang reyalidad sa mundo. Na ang madudunong at may kasanayan ay isinasantabi. Sapagkat, naghahari ang manipulasyon at padre-padrino system. Huwag kang manimdim dahil may maghahabol sa iyong kakayahan. Ang gawin mo lamang ay magparamdam. Habang may pinagkakaabalahan kang pinagkakakitaan, subukan mong mag-apply online batay sa kasanayang napag-aralan mo sa mga kompanyang naghahanap nito.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Lubusan kang magagalak sapagkat dumarating ang grasya sa isang masorpresang paraan. Inilaan na iyon sa iyo ng langit upang may magamit ka sa iyong pangangailangan. Anoman ang pagpatungan ng iyong kamay basta sa ikasisiya mo, hindi labag sa batas ng tao at ng Diyos, gawin mo at ito’y makabubuti sa iyo. Pagbuhusan din ng oras, effort at sipag ang iyong ginagawang vlog at sisipa rin ito sa takdang panahon.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Makabubuti sa iyo ang kusang pagmamalasakit sa kapwa man o sa hayop. Kung may nakita kang taong kakilala mo na nagigipit, tingnan mo siya sa mata at kung papaano niya hawakan ang kanyang sikmura, tiyak na kinakapos iyon, tulungan mo siya. Kung may nakita kang aso’t pusa na gutom, pakainin mo. Wala kang aasahang iba na gagawa niyaon dahil manhid sila sa pakiramdam ng iba. Sa ganitong paraan ay hindi mapapatid ang biyaya at suwerteng ibibigay sa iyo ng langit.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) —Napababaho ng patay na daga ang isang bote ng pabangong inilagay sa damit. Ganyan ang mangyayari kapag nagsusumikap kang maging kagiliw-giliw sa lahat. Huwag kang kumilos na parang santo at baka sa isang pagkakamali lang ay masira ka sa tao. Kumilos ka kung ano ang tama at batay sa kinakailangan. Paghandaan mo ang isang proyekto na makapagbibigay sa iyo ng pera at saya. Iwasang magpakapagod at magpuyat.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Huwag mong hanapin sa ibang tao ang ugali mong mabuti sa kanila. Hindi pare-pareho ang sentido kumon ng bawat isa. Kung babantayan mong lagi ang kanilang pagkakamali sa trabaho, maiinis ka lang at masisira ang iyong araw. Malalaki na sila, hayaan mo silang gawin ang dapat. Kung pagagalitan mo sila, daanin mo sa pabiro upang di sila masaktan. Ang pagiging mapagtimpi simula ngayon ay aakay ng suwerte.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Kabaliwang isipin na abnormal ang mag-asawang hindi nag-aaway paminsan-minsan. Kasi, dahil bahagi raw ito ng buhay.Iyan ay isang malaking kahangalan. Mayroon bang isang taong normal na namumuhi sa kanyang sariling katawan?Sinasaktan ba niya ito, ginugutom o hinihiya sa ibang tao? Mula nang kayo’y ikasal kayo ay iisa na lamang katawan. Kaya, hindi nararapat na lagi kayong nag-aaway at nagkakatampuhan.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Isang paanyaya ang darating sa iyo na magiging isang speaker sa isang pagtitipon ng mga kabataan. Huwag kang tumanggi sapagkat ikaw ay maimpluwensyang indibidwal. Makikinig sa iyong maganda at mabuting payo ang mga pakyut at pakending-kending lang sa harap ng cellphone nila.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Tunay na mapangyayari ngayon ang iyong iniisip. Kung baga, mala-blackhole ngayon ang aura mo na humahatak ng suwerte at humihigop palayo sa kamalasan. Sa limang kausap mo sa transaksiyon, dalawa o tatlo ang kakagat dito. Huwag kang masyadong magpabasa sa ulan at baka trangkasuhin ka at sipunin.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — May magpapakita sa iyong multo. Multo ng nakaraan o ng dati mong kasintahan. Magiging magkaibigan pa naman din kayo at aalukin ka niyang magtayo ng small business muna kasama ang mga kaklase nyo nun sa kolehiyo. Pumayag ka sa alok niya dahil siya naman ang major na kapitalista. Baka nga hindi ka pa niya paambagin muna ng puhunan.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Sa halip na ikasama ng loob ang paninira sa iyo ng ibang tao, lalo na ang mga kamag-anak mo, gawin mo itong stepping stone upang lalo ka pang magpursige upang makamit ang tagumpay. Sa una lang naman sila magdiriwang at mananahimik na sa bandang huli. Kung sisiraan ka pa nila sa ibang tao, tatanungin naman sila ng taong matalino, na “anong layunin mo upang sirain sa akin ang iyong kadugo?”

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  — Hindi masama na mag-hangad ng malaking suweldo at hindi rin masama na magtrabaho ka o hanapin ang iyong kapalaran sa ibang bansa. Subalit, tanungin mo ang iyong sarili, para kanino ka naglilingkod? Para sa bayan o para sa dayuhan? Sa material na bagay o salapi lamang ba umiinog o nakasentro ang tagumpay ng isang tao? Kung malinis naman ang hangarin mo at gusto mong iahon sa hirap ang pamilya mo, ituloy mo at magtatagumpay ka.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Darating sa iyo ang magandang kapalaran ngayong linggo. Magkakaroon ka ng salapi na bigay ng isang nagmamalasakit na kaanak. Tipirin ito dahil pinaghirapan niya ring makuha ang halagang iyon. Kung nakararanas ka man ng karamdaman ngayon, huwag kang manumbat o huwag mong tanungin ang iyong sarili kung bakit. Sapagkat, hindi lamang sa lifestyle nakukuha ang sakit. Kundi na nakaraang nagawang kasalanan.