HOROSCOPE OCTOBER 3, 2022

HOROSCOPE OCTOBER 3, 2022

October 3, 2022 @ 7:00 AM 2 months ago


VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) β€” Tandaan mo na sa lahat ng usapan, huwag kang hahalo sa usapang may kinalaman sa relihiyon at politika. Sapagkat, mahirap sa tao ang tanggapin ang opinyon ng iba, kahit pa na sabihing katotohanan pa iyan. Magkakaroon ka lamang ng kasamaan ng loob kapag ginawa mo iyan. May kabuluhan naman ang ginagawa mong pagpupuyat dahil magdudulot ito ng grasya. Sikapin mo lamang na ipahinga ang katawan sa wastong oras upang mabawi ang lakas.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) β€” Relaks ka lang. Yan ang pahiwatig ng langit. Anuman ang kinakaharap mong suliranin, dadaan lang ‘yan na parang ulan. At pagkatapos ng ulan, lilitaw ang bahaghari na sumasagisag sa mga biyaya. Gawin mo rin ang mg bagay na nakapagbibigay ng saya at sigla sa iyo. Mainam na ipagpatuloy iyon upang mapasaya mo rin ang ibang tao. Ipamalas ang angking mong kakayahan sa musika at pagpapatawa.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) β€” Hindi lahat ng payaso ay masaya. Ganyan ang lagay ngayon ng isa sa pinakamatalik mong kaibigan. Mahusay siyang magtago ng problema. Na kahit ngumingiti siya kapag kausap ka, malungkot naman ang kanyang puso. Mababatid mo na problemado siya sa lamlam ng kanyang mata at pagbuntong-hininga. Abutan mo siya ng pera na nakabalot sa tissue. Palihim mo itong gawin at hindi dapat malaman ng iba pa. Ang Diyos na ang bahalang magbalik nun sa iyo at mas doble o higit pa ang Kanyang ibibigay.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) β€” Malalaman mo na ang sagot sa iyong mga katanungan ngayong araw. Malulutas din ang dinadala mong mga suliranin. Sundin mo ang idinidikta ng iyong puso at isipan sa tamang tao na iyong lalapitan. Sapagkat, makababawi ka rin ng utang na loob sa kanila. Hindi ka nila bibiguin. Kapag nakatanggap ka ng malaking pera, huwag mong ipapakita na masyado kang masaya. Ipapahamak mo lamang ang iyong sarili kapag gayun. Tumahimik ka lang at sa loob ng iyong bahay mo ipakita ang iyong galak.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) β€” Hindi sukatan ng tapang ang pagsabak sa basag-ulo, paghawak ng baril, sundang at mabalasik na pananalita.Lahat ng tao ay may katapat. Baka ang tapang na taglay mo ang magpahamak sa iyo. Huwag mong pakikialaman ang away ng iba kung wala naman itong kaugnayan sa iyo, lalo na’t o hindi mo naman ito kadugo. Mga awayan na bunga lamang ng angas at payabangan. Maging mahinahon ka lang. Baka kagiliwan ka pa ng iyong mga kabarangay sa ganyan.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) β€” Malakas ang charm mo ngayon. Anuman ang gustong gawin ng tropa, ikaw ang masusunod sa kanila. Ang suhestiyon mo ay parang utos ng hari at reyna. Sa pag-ibig, huwag mong akalaing gusto mo na ang isang tao dahil lamang sa kanyang panlabas na anyo. Dahil ang totoo, mapalalaki man o babae, ‘yun talaga ang gusto nila. Kasi naghahanap din sila ng may hitsura na magkakamali sa kanila. Gayunman, i-level mo ang hitsura mo sa taong mapupu-suan mo. Yung hindi ka naman lalabas na agrabyado.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) β€” Mahirap kitain ang pera, kaya hinay-hinay lang sa gastos. Kung hindi maiiwasan, gumastos ka kapag paldo ka o may laughing money ka. Sa madaling salita, ‘yung sisiw lang sa bulsa mo ang ilalabas mong pera. Mag-shopping ka kung iyan ay makapagpapasaya sa iyo. Isang dating kaibigan na kaklase mo noon ang makikita mo sa pamamasya sa mall. Hayaan mo siyang magyaya sa iyo na kakain kayo, dahil yaya niya, sagot niya. Baka ilibre ka pa niya sa pamimili.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) β€” Mainam para sa iyong binabalak na pairalin ang pera upang maisakatuparan ito. Gamitin mo ang iyong impluwensiya at koneksiyon upang ikasa ang makabuluhang programa sa ikabubuti ng iyong nasasakupan. Gayunman, manatili ka lang na tahimik at hayaan mo ang iyong mga kabarangay ang magmalaki ng iyong gagawin. Sa gayun ay wala silang maipipintas sa iyo at hindi ka lalabas na mayabang.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) β€” Pilit ka mang tularan ng iba ay hindi nila magagawa. Sapagkat mahirap din para sa iyo na ituro sa kanila ang iyong nalalaman at angking kakayahan. Hayaan mong ang iyong kilos ang magsilbing stepping stone upang matuto sila. Bagama’t mabagal mong matapos ang isang proyekto, mainam ito kaysa sa mabilis nga pero may depekto o palpak naman. Take your time dahil hindi ka naman pinagmamadali na tapusin agad iyon.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) β€” Walang maibubungang mabuti ang matagal nang naka-programa sa isipan mo na maghiganti. Ipaubaya mo ito sa nasa itaas. Ibang tao ang gagawa nito para sa iyo. Sa gayun ay hindi mabahiran ng dugo ang iyong mga kamay; at may lumabas na masasamang salita sa iyong bibig at dila. Matatapos na ang manipulasyon sa iyo at sisikat na ang araw mo.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)Β  β€” Maging proud ka sa anumang narating ang iyong mga anak. Pinaghirapan mong igapang ang pagpapa-aral sa kanila. Anoman ang gusto nila, suportahan mo. Huwag mong hahadlangan kung nakikita mong masaya sila at makabubuti para sa kanila ang kanilang piniling karera sa buhay. Pararangalan ka bilang isang dakilang magulang dahil sa kanila. At sa pagtahak nila sa bagong hamon ng buhay, aanihin mo ang para sa iyo at ang para sa kanila.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)Β  β€” Hindi nasusukat ang tagumpay sa mundong ito ang pagkakaroon ng maraming salapi. Tandaan mo na may ibang tao na nagtataglay nun ay hindi nakadarama ng kapanatagan at kasiyahan sa kanilang buhay. Makuntento sa anomang bagay o pag-aaring meron ka. β€˜Yung pinaghirapan mo na walang tinatapakang tao. Ang anumang kulang sa iyo ay ibibigay ng langit upang may magamit ka sa araw-araw.