HOROSCOPE OCTOBER 5, 2022

HOROSCOPE OCTOBER 5, 2022

October 5, 2022 @ 7:00 AM 2 months ago


VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Pagmumulan ng hinanakit ang ilang mga ari-ariang minana. Maging mahinahon sa araw na ito tungkol sa anumang mangyayaring pag-uusap at gagawing pagpapasya. Ang pagbibiro minsan pero nasa lugar ay makatutulong upang mapasaya ang mga taong may dinadalang suliranin. Makipagtalakayan din sa mga kakilala tungkol sa positibong pananaw sa buhay at mga bagay na maaaring pagkakitaan o kapulutan ng kaalaman.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Ikaw ang higit na makatutulong sa iyong sarili bago ang ibang tao. Kung kaya mo rin lang gawin ang isang bagay o gawain, huwag na itong iasa sa iba. Iwasan ang maging mapagmataas tungkol sa bagay na iyong nalalaman. Sa gayun ay makamit mo ang ginhawa at ligaya sa iyong pamumuhay. Umiwas din sa mga tsismis. Kung wala kang gaanong kaabalahan sa iyong trabaho, ipagpatuloy ang ang nakabinbing vlog mo tungkol sa misteryo, kaalaman at karunungan.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Mapaghanap ng paglalambingan at init ng pagmamahal ang iniibig.Humihingi rin ito ng karagdagang pansin at panahon. Mahalin at arugain ang kalusugan upang hindi humantong sa malubhang kalagayan. Aalay lang sa pag-inom ng alak. At kung gusto mo ng may kasama sa pag-inom nito, magsama ang ng isa sa bahay mo at piliin mo ang taong tahimik pero matalino. Sa gayun ay hindi mapuno ng ingay mula sa hambog ang inyong pamamahay.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Mag-ingat sa pagkukunwari ng mga taong bago pa lang kakilala. Baka abusuhin nila ang iyong kabaitan. Ang iyon suliranin sa kalusugan ay ‘di naman malubha, kaya huwag kang masyadong mag-aalala at mabahala. Ang iyong mabubuting gawa noon sa mga kaibigan at kaanak ay gagantimpalaan. Kaya, makatatanggap ka ng grasya mula sa kanila.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — May pagkakataong magiging maligaya ang araw sa piling ng mga minamahal. Magiging taliwas sa iyong inaasahan ang mga pangyayari ngayon. Iwasan ang pagiging madrama o maging emosyonal sa pagtuwad sa isang gawain. Yaman din lamang na ginusto mo iyan, wala sa bokabularyo mo dapat ang magsabi na ‘nahihirapan ka o hindi mo kaya’. Sa bandang huli ay magbubunga iyan ng mabuti.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Pag-ukulan ng pansin ang pagsasamahan. Makaaasa ka sa matatatapat at mabubuting mga kaibigan. Ang aksyon at pananalita ng ibang tao ay maaaring makabuyo sag alit at ikaw ay masasangkot sa isang gulo. Kaya, umiwas na kapag nakaririnig ka ng mga salitang hindi mo gusto. Kapag kasi nagsalita ka rin, lalo lang gaganahan ang kausap mo na magdadadakdak.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Higit mong magugustuhan ngayon ang pamamalagi sa loob ng tahanan. Mag-ingat sa mga tuso at sakim upang makaiwas sa malalaking suliranin. Hindi ka rin makakaiwas sa bagong pag-ibig. Magsisimula ito sa simpleng eksena sa kanyang “Jingle Bells’. Disaster ang una nyong pagkikita pero, may spark. Maiinis ka sa kanya pero deep inside ay kinikilig ka.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Hindi dapat patulan ang isang taong alam mo namang makitid ang isip. Kapag pinatulan mo, kagaya ka na rin niyang kulang-kulang. Bigyan ng solusyon ang problema sa katawan o kalusugan. Agapan na agad upang ‘di na lumala pa. Kung may nararamdaman, makabubuting komonsulta na sa manggagamot. Gayunman, huwag kang magugulat sa iyong malalaman sapagkat yun ang nakita niya sa iyo. Subalit, nagbabago ang katawan mo kada tatlong buwan kaya mawawala ang iyong nararamdamang sakit.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Ang paglilihim ay hindi magandang gawain na siyang sisira sa iyong pagkatao. Lalo na’t makasasama sa iyo sa halip na makabu-buti. Iwasan mo rin ang mga walang kabuluhang pakikipagtalo. Magtapat na agad sa kasuyo kung may nagawang kasalanan, kaysa sa malaman pa niya ang iyong kalokohan sa ibang tao. Sa gayun ay magawa pa ka niyang patawarin.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Ang pinansiyal na kalagayan ay isaalang-alang at pag-aralang mabuti ang tumpak na solusyon. Kung magkamal ng malaking salapi, unahin ang pamilya kaysa sa anomang luho na ‘di naman kailangan. Mahalaga ang araw sa pakikipagtulungan sa mga kasambahay. Matutong umunawa sa kanilang kalagayan ay suhestiyon. Sa gayun ay maging masaya ang tahimik at tense sa loob ng pamamahay.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  — Magniningning na parang bituin ang pag-ibig at ibayong kasiglahan at inspirasyon ang iyong mararamdaman ngayon at sa mga susunod na araw. Magiging makulay ang hangarin sa lovelife kung magiging totoo ka sa sarili. Gawin ang ta-ma at huwag na siyang pagselosin para lamang malaman mo ang totoong damdamin niya sa iyo. Sa halip, siya ang maging sentro ng iyong atensiyon.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Hindi magmamaliw ang dalisay na pag-ibig sa kabila ng alinlangan at paninibugho. Ang kutob ng kalooban ay magkakaroon ng katuparan o magkakatotoo. Ikaw ay mamamangha sa maaaring mangyari ngayon. Huwag ka ring padala sa mga tsismis at mga sabi-sabi ng iilang tao sa paligid. Ang pagtitinda ng mga kakanin ay mainam ding gawin bilang extra raket dahi mahilig kang magluto nito tuwing hapon.