HOROSCOPE OCTOBER 7, 2021

HOROSCOPE OCTOBER 7, 2021

October 7, 2021 @ 7:00 AM 1 week ago

  •  
  •  
  •  

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Pabor ang galaw ng mga bituin sa pagsasaimplementasyon ng mga bagong ideya sa nililinyang hanapbuhay. Isulong ang mga bagay na gustong gawin ngayon habang nasa kasiglahan ang katawan at isipan. 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Layuan ang lahat ng uri ng bisyo at kalayawan upang mapanatili ang magandang relasyon sa mga kapamilya. Sa impluwensya ng galaw ng mga bituin ay magtataglay ng magandang signos sa larangan ng pag-ibig at romansa.

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Sa araw na ito aani ng matatamis na bunga ang mabubuting gawa sa pakikipagrelasyon sa kapwa. Ang taglay na positibong mga pag-uugali ay makaaakit ng mga bagong kaibigan na magiging bahagi ng buhay.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Sapat ang taglay na kakayahan at talino kaya malaki ang posibilidad na gumanda ang buhay sa darating na bukas. Sa larangan ng pag-ibig, ang ipakikitang katapan ang magpapatibay sa samahan ng minamahal.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Ang tinatahak na matuwid na landas ay may magandang patutunguhan sa larangan ng paghahanapbuhay at pamumuhay. Bigyang prayoridad ang mga nakatakdang gawain alinsunod sa isinagawang iskedyul.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Dapat isagawa agad ang mga plano upang magkaroon ng kaukulang direksyon ang buhay at pamumuhay. Hindi pabor sa araw na ito ang anomang pakikipagtransaksyon sa trabaho o negosyo.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) —  Magiging masigla sa buong maghapon kung gugunitain ang titanggap na mga biyaya at pagpapala sa araw-araw. Kung may negosyo, higit na aasenso kung personal na gagampanan ang pamamahala.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Walang magiging problema sa paghahanapbuhay kung paghuhusayin ang pakikisama sa mga kasamahan sa trabaho. Ngayon na dapat pag-ingatan at pangalagaan ang pansariling kalusugan.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) —  Sa pagtataglay ng positibong damdamin at kaisipan ay lalo ngayong magiging malakas ang angking karisma. Ilapit sa katotohanan ang mga pangarap sa buhay upang hindi mawalan ng saysay ang mga pagsisikap.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Dapat tapusin nang maayos sa takdang panahon ang mga trabaho kompanyang pinaglilingkuran. Huwag piliting gawin ang isang bagay na hindi kaya upang hindi pamahiya o malagay sa pilipit na sitwasyon.

 

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Isang simpleng pagtitipon ng mga kasamahan sa kinabibilangang larangan ang malamang daluhan sa araw na ito. Dahil sa kasipagan at dedikasyon ay magiging produktibo ang bawat oras sa pagtatrabaho.

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) —  Dapat magpigil o tumanggi sa mga bagay pwedeng makasira sa dangal ng pagkatao. Iwasan ang pangungutang o pagbibitiw ng pangako dahil maaaring masalang sa malaking kahihiyan sa susunod na mga araw.


  •  
  •  
  •