HOROSCOPE OCTOBER 8, 2021

HOROSCOPE OCTOBER 8, 2021

October 8, 2021 @ 7:00 AM 1 week ago

  •  
  •  
  •  

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Kailangan mo pa ng ibayong sipag at pagtitiis. Kung kaya naman, tapusin na ng maaga ang mga gawaing ipinagagawa sa iyo. Sa gayun ay masimulan mo na naman ang iba pang tasks ng hindi gaanong nagmamadali. 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Isang sugal sa pag-ibig ang iyong masusuungan sa mga susunod na araw. Dapa mong pag-ukulan ng pansin ang usaping pampuso. Pero, hindi ka naman magsisisi dahil tapat at wagas naman ang kanyang iniuukol na pagtingin sa iyo.

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Mahalaga sa isang tao ang may isang salita. Ganyan ka kaya ikaw ay pinagkakatiwalaan. Gayunman, ikaw ang walang tiwala sa iba. Subukan mong gawin ito. Subukin mo rin ang iba kung mayroon silang isang salita. Saka mo na sila husgahan kapag nabigo ka sa iyong inaasahan sa kanila.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Malaki ang pasok ng salapi sa mga susunod na araw. Kaya, magiging masaya ka at ang iyong pamilya. Gayunman, ipaalala sa kanila na huwag nang mag-ingay at sabihin sa iba ang biyayang darating. May ilan kasi na mapagsamantala.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Ang buhay nga talaga ay parang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Pero, ika’y aangat ng paitaas. Matagal ka nang sa ibaba. Kapag itinaas ka na ng langit, manatiling mababa ang loob at laging magpasalamat sa biyayang dumarating ng hindi inaasahan.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Magkakaroon na ng katuparan ang iyong minimithing pag-ahon sa buhay. Ito ay dahil sa matagal na panahon mong pagsisikap at pagtitiyaga. Tinulungan ka ng langit upang makamit ito.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) —  Ibayong pasensya ang taglayin sa linggong ito upang unawain ang nakatampuhang kasuyo. Palamigin mo muna ang isyu. Saka mo na siya suyuing muli kapag naramdaman mong humupa na ang kanyang galit.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Maraming paraan upang makaalpas sa iyong gipit na sitwasyon. Ang kailangan mo lang ay ibaba ang iyong pride. Alalahanin mong nasa ibaba ka ngayon at kailangan mo rin ang tulong ng ibang tao. Lumapit ka lamang du’n sa taong alam mong hindi ka susumbatan.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) —  Ang pagtanaw ng utang na loob ay isang mabuting katangian. Dahil dito, marami ang matutuwa sa iyo at tutulungan ka nila kapag ikaw naman ang humingi ng pabor.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Walang naidudulot na mabuti ang sulsol. Kaya umiwas ka sa ganyang sitwasyon. Sa halip na umayos ang hidwaan ay ginagatungan pa. Baka kamukat-mukat mo kasama ka na sa alitan ng magkabilang panig.

 

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Huwag agad maniniwala sa sinasabi ng iba tungkol sa kanyang paninira sa isang taong hindi mo naman personal na kilala. Wala ka pa namang alam tungkol sa buhay-buhay ng isa. Alamin mo muna ang tunay na sitwasyon saka maniwala sa mga naririnig na haka-haka.

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) —  Hindi kalugihan ang magbigay kung minsan. Lalo na’t mayroon ka namang talagang maibibigay. Sa isang taong gaya mo, mabigat din sa kalooban na ‘di mag-abot ng tulong kapag may humihingi nito. Magbigay at ikaw naman ay bibigyan pa.


  •  
  •  
  •