HOROSCOPE SEPTEMBER 10, 2021

HOROSCOPE SEPTEMBER 10, 2021

September 10, 2021 @ 7:00 AM 2 weeks ago

  •  
  •  
  •  

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) —  Maaaring mabigo sa ilang inaasahan ngunit hindi mabibigo sa tulong at suporta ng pamilya at kasuyo. Huwag panghinaan ng loob.

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Pag-ukulan ng pansin ang utang sa kaibigan upang hindi pag-ugatan ng hidwaan. Hindi pinapaboran ngayong araw ang paglilibang o pakikipagsosyalan. 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Mapagtatagumpayan ang pi­nagdaraanang hirap ng kalooban dahil sa matibay na pananalig sa Poong Maykapal. Hindi mababahala dahil mararamdaman ang patnubay ng Maylikha.

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Makikita ang magagandang senyales ng pag-unlad ng career o negosyo subalit hindi dapat magpabaya. Mananatiling kalmado ang isip at damdamin sa pagharap sa pagsubok.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Ang ipinapakitang kababaang-loob sa kabila ng husay at angking talento ay magbubunga ng higit na pagtatagumpay. Mananatili ang kapanatagan ng loob sa piling ng kasuyo.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Maaaring masakripisyo ang career o hanapbuhay kung mananaig ang problema sa pag-ibig. Makahahanap ng kalinga at malasakit sa mga kaibigan ngayong araw.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Ang pagbalewala sa binitiwang pangako sa minamahal ay aanihin ngayong araw. Ang suliraning pampuso ay malulunasan sa pamamagitan din ng puso.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Good karma ang nasa unahan ng pagla­lakbay dahil sa paglakad sa tuwid na landas. Sa mga may-asawa, sa pag-uwi ng bahay ay asahang magiging malambing ang minamahal.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Kailangang disiplinahin ang sarili sa pagkilos ng maagap upang hindi mapag-iwanan ng suwerte. Sa larangan ng pag-ibig, pabor ang araw na ito sa inaasam na pakikipag-date sa nasasabik na minamahal o kasuyo.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Dapat magtiwala sa sariling pamamaraan ng pagpapa­unlad ng buhay upang magkaroon ng katuparan. Magiging daan sa inaasam na kaginhawahan ang tag­lay na talento na sinasamahan ng pananalig sa Maykapal.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Hindi dapat lagyan ng kulay ang magandang pakikitungo at pagmamalasakit ng kaibigan upang manatili ang matatag na relasyon. Hindi dapat masira ang tiwala ng mga kasamahan sa hanapbuhay.

 

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) Maginhawang maitataguyod ang mga pangangailangan ng pamilya dahil sa pagtitiyaga at pagsisikap. Magkakaroon ng katuparan ang kasabihan na kung may itinanim may aanihin.


  •  
  •  
  •