HOROSCOPE SEPTEMBER 14, 2022

HOROSCOPE SEPTEMBER 14, 2022

September 14, 2022 @ 7:00 AM 3 weeks ago


VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Hangga’t maaari, kung kinakapos ka, huwag kang mangungutang kahit kanino lang. Umutang ka sa isang kamag-anak na matanda dahil malawak ang kanilang pang-unawa. Hindi ka nila hahamakin at ipagsasabi sa ibang tao ang iyong ginawa sapagkat ikaw ay kanilang kadugo. At kung gawin man nila, sila rin naman ang mapapahiya. Huwag kang umutang sa balasubas at madaldal. Sapagkat malalaman ng buong barangay ang iyong pagkakautang.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Hindi mo na kailangang ipakita na ikaw ay mas magaling kaysa sa iba. Ang iyong kasaysayan sa nakaraan na ang magpapabatid noon, mula sa mga sabi-sabi at kwento ng iyong mga kaibigan at kakilala. Ang mabuting balita ang siyang nagpapalakas sa iyo gaya ng gatas at pulot na mainam sa katawan. Lalo pa kaya ang pera at karangalan!

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Kung balak mo nang mag-asawa, isipin mo ito ng libong beses.Ano baga ang iyong dahilan? Stable ka na at marami nang ipon? Alalahanin mo na kapag ikinasal ka, pakikisamahan mo rin ang kamag-anak ng iyong kabiyak. Limiin mo. Mahal mo ba siya o dahil ayaw mo lang mahuli sa uso? Magpakasawa ka muna sa buhay mo. Kumain ka at uminom. Sa susunod na taon ka na magpakasal.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Ikatutuwa mo ang matatanggap na magandang balita. Bubuo ka ngayon ng isang malaking desisyon tungkol sa trabaho. Maging bukas ang isip tungkol sa mga suhestiyon upang maging maayos ang gagawing proyekto at magtagumpay. Sapagkat ikaw ay isang lider at hindi manager. Ikaw ang dapat manguna at hindi ang nakahayahay lang.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Kung may nagawa kang mabuti at tama, huwag mo na itong ipagkalat o ipagsabi sa usapan. Baka makahanap lang butas sa iyo ang iyong mga kaibigan. May nakaaalam man o wala, kumilos ka ng maayos at tapat. Sa pamamagitan nito, pararangalan ka ng iyong panginoon sa laman o ng iyong pinaglilingkuran.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Huwag maging balak sa iyong gagawin ang maling payo ng ilang kakilala’t kaibigan. Gayunman, pakinggan mo lang ang payo ng marunong at hangal upang maging gabay. Sapagkat, malalaman mo sa kanilang bibig ang pagmamalasakit o dili kaya’y pamamahamak lang. Malalaman mo rin sa pamamagitan nito kung sino ang mangmang at matalino.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Ang inaakala mong wala na ay bigla na lang lilitaw sa iyong harapan.Magiging makulay ang linggong ito para sa iyo. Huwag ka ring pabigla-bigla sa pagdedesisyon tungkol sa iyong damdamin. Sapagkat, ano ba ang iyong mapapala kung ipagkakalat mong gusto mo siya? Huwag mong ibaba ang iyong sarili sa isang taong wala namang pagpapahalaga sa iyo. Hayaan mo siyang magkandarapa sa iyo kung talagang mahal ka niya.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Kung mayroon kayong hindi pagkakaunawaan ng iyong kasuyo at hindi maiwasang nag-away kayo, huwag kayong magbulyawan sa harap ng madla. Inilalagay n’yo lamang sa kahihiyan ang inyong mga sarili at inyong mga magulang. Huwag nyong pagtalunan kung sino ang mas magaling o kung sino ang may sala o deperensiya sa labas ng bahay. Magkulong kayo sa loob ng bahay at pag-usapan ito sa malamyos na boses. Sa gayun ay makapulot sila ng aral at malaman nila na kayo ay iba kaysa sa kanila.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Kung kulang sa iyo ang sukli ng isang driver na may edad na, huwag mong itataas ang iyong boses gaya ng isang hangal at siga para ipabatid ito sa kanya. Alalahanin mo na may tatay ka rin at tatanda ka rin. Hangga’t maaari ay huwag mo nang kunin kung piso lang naman ang sukli. Higit pa riyan ang ibabalik saiyong biyaya ng langit.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Kung ikaw ay may taong nagugustuhan, huwag mo siyang pagselosin sa pag-aakalang lalo lang siyang maghahabol sa iyo. Mali ang ganyang kaisipan. Kundi, pinalalayo mo lang ang loob mo sa kanya. Ang mga ganyang isipan ay isipan lamang ng mga hangal at makasarili. Sa halip, ipakita mong mabuti kang tao para ituring ka niyang parang isang perlas at ginto.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  — Ang oras ay ginto. Tama naman lalo na sa mga taong maiimpluwensya sa lipunan at mga mayayaman. Kaya, kung may appointment ka, pahalagahan mo ang itinakda nilang oras. Dumating ka ng mas maaga ng isang oras kaysa itinakdang oras ng meeting. Gawin mo ito ng pitong ulit hanggang makuha ang deal. Sa pamamagitan nito, pinapakita mo sa kanila na mas may pinag-aralan ka kaysa sa kanila.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Kung ika’y nagkamali at galit na galit, huwag mong ibunton ang sisi sa ibang tao o kahit sa alagang hayop. Gayundin sa mga bagay na walang buhay. Anong mapapala mo sa paghahagis at pagbabasag ng pinggan o bote? Papayag ka bang ikaw ay magmukhang hangal sa harap ng iyong mga kapitbahay? Pumayapa ka at makakatanggap ka ng magandang balita na iyong ikatutuwa.