HOROSCOPE SEPTEMBER 15, 2020

HOROSCOPE SEPTEMBER 15, 2020

September 15, 2020 @ 7:00 AM 1 week ago

  •  
  •  
  •  

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) —   Maaaring matagpuan sa dadaluhang pagtitipong sosyalan ang magiging compatible partner. Huwag mo na siya pakawalan panahon na para ikaw naman ang lumigaya.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) —      Magiging mabagal ang pag-asenso pero hindi dapat mag-alala dahil magiging stable naman ang kalagayan sa trabaho. Dapat magkaroon ng kontrol sa emosyon upang hindi maapektuhan ang pagdedesisyon.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) —Huwag mainip sa magandang resulta ng mga pagtitiyaga at pagsisikap sa hanapbuhay sa mabuting kaparaanan. Dagdagan ang maningas na panalangin upang matupad ang malaon nang pangarap sa buhay.

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Pabor ang galaw ng mga bituin ngayon upang sumugal o mamuhunan sa isang proyektong pangkabuhayan. Matutulungan ang ilang taong nakaagapay sa pagpapaunlad sa nakalipas na taon.

 

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Sa impluwensya ng galaw ng mga bituin ay madali ngayong makakukuha ng proyektong pangkabuhayan. Panahon na upang gawing organisado ang mga lakarin at gawain sa paghahanapbuhay.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Ang pagbabagong buhay ay maaaring pasimulan sa asal at ugali ng mismong sarili. Mapapasalang sa araw na ito sa mga usap-usapan na walang patutunguhan kung lalabas ng bahay para umistambay.

 

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) —  Gawin ang lahat ng magagawa upang hindi maipit sa isang commitment sa trabaho. Dagdag good karma para sa sarili ang pagkakaloob ng materyal na tulong sa mga taong nasa gipit na kalagayan.

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Mabilis at tuloy-tuloy ang daloy ng salapi sa kabuhayan ng pamilya pero kailangan pa ring pag-isipan ang bawat paggasta. Hahangaan ng mga kakilala at kaibigan dahil sa malinis at matuwid na pamumuhay.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) —    Mas mainam na mauunawaan ang mensahe sa minamahal o isang kapamilya sa pamamagitan ng magandang halimbawa. Mangangailangan ng malalim na pagsusuri sa isang bagong direksyon na tatahakin.

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Masosolusyunan ang problemang hatid ng isang kapamilya sa inyong tahanan dahil sa pag-iral ng talas ng iyong isip. Hindi na kailangang ipamalita ang kabutihang nagawa sa kapwa upang makaasa ng good karma.

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) Paborable ang panahon upang makabayad ang isang kamag-anak o kaibigan sa ipinautang na pera. Wala ngayong suwerte sa anomang uri ng sugal at paglalakbay kaya mabuting mamalagi sa tahanan.
 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) — Magiging maswerte sa negos­yo kung personal na hahawakan o pamamahalaan ang pera. Hindi dapat mawala ang kulay red, violet o pink sa pang-araw-araw na kasuotan na ginagamit.


  •  
  •  
  •  

Loading...