HOROSCOPE SEPTEMBER 15, 2021

HOROSCOPE SEPTEMBER 15, 2021

September 15, 2021 @ 7:00 AM 7 days ago

  •  
  •  
  •  

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) —  Magiging magiliwin ka kaya bibiyayaan ka ng mga kasama sa bahay. Malaking kasiyahan ang madarama mo sa kanilang kagalakan. Mababawasan din ang iyong bagabag tungkol sa kalusugan.

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) Maging maingat sa tuwina upang mapabuti nang maayos ang iyong katawan. Kung pinapakibagayan ang minamahal sa buhay, walang magiging hadlang para sa isang maligaya at kanais-nais na pagsasama. 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Ang hangarin sa romansa ay maaaring higit na makatugon kaysa inaasahan. Mangangailangan ng kahinahunan at pamamaraang pakikitungo ang ilang kasambahay at kaibigan.

 

 

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) Nasa landas ng suporta ng pinakamamahal. Kaya, magaang na magagampanan ang hinihingi ng mga pangyayari.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Ang anomang balak na paglalakbay ay maipagpapalibang pansamantala. Makabubuti ang mga gawain sa loob ng bahay. Matutuwa pa ang iyong pamilya sa biyayang iyong ibibigay.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Sikaping ilagay sa pinakamababang paggugugol ang anomang paglilibang at makikita mong higit itong makabubuti sa iyong bulsa.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Maraming dapat na mailagay sa ayos ang trabaho. Bigyan mo ng kahalagahan ang kooperasyong ipinamamalas ng mga kasamahan. Huwag mong pansinin ang mga nanghahamak.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Ang buhay ay parang isang gulong sa peg mo ngayon. Kung ikaw ay nasa ilalim, bukas makalawa’y nasa itaas ka na. Isang magandang sorpresa ang hindi inaasahang darating.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Ang kusang pagpapaubaya kung minsan ay hindi mabuti. Sapagkat, maaari itong magdulot ng kabiguan at kalungkutan. Hindi panahon ngayon para magpakamartir ka.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Ang sirkulo ng iyong pakikipagkapwa ay lubos mo ngayong mapabubuti at mapagaganda. Makatatagpo ka ng mga bagong kakilala at kaibigan sa isang sosyalan.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Ito ang araw na kailangan mong patunayan ang iyong kakayahan upang mabago ang dati nilang pagkakakilala sa iyo. May ibubuga ka naman kasi kaso, nahihiya ka lang.

 

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) Masagana ang iyong mga gawain lalo na ang tungkol sa pagdaragdag ng iyong kaalaman sa iyong propesyon. Pakinggan mo ang kutob tungkol sa nagiging kalagayan ng iyong anak na lalaki sa kanyang pag-aaral.


  •  
  •  
  •