HOROSCOPE SEPTEMBER 17, 2022

HOROSCOPE SEPTEMBER 17, 2022

September 17, 2022 @ 7:00 AM 2 weeks ago


VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Dapat mong matutunan na may liwanag sa dilim at may dilim sa liwanag. Pakiramdaman mo ang mga taong iyong pinakikisamahan. Huwag mong ipagkakatiwala ang iyong maselang lihim. Ipagsabi lamang ito sa isang tao na mapagkakatiwalaan at hindi madaldal. Hangga’t maaari ay huwag nang ipagsabi sapagkat ang Diyos ang Siyang makaaalam niyaon. Siya ang magtutuwid niyaon kapag labis ang iyong pagsisisi.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Kung may nalalaman ka o higit ang karunungan kaysa sa iyong mga kasamahan sa opisina, huwag mo itong ipagyabang. Hayaan mo silang sumangguni sa iyo sapagkat tanda iyon na kinikilala nilang mas magaling ka kaysa sa kanila. Kung hindi naman hinihingi ang suhestiyon mo, maiging manahimik. Sa ganyang paraan, ituturing nilang lalong ginto o brilyante ang iyong karunungan na dapat malaman sa ikabubuti ng kanilang perpormans.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Kapag nagpautang ka, huwag mo nang asahan na may kapalit. Gayunman, huwag mong bibigay ang lahat ng halagang hinihingi ng umuutang.Kundi ang ilang bahagi lamang upang di ka naman agrabyado. Kapag nagbayad siya, tanggapin mo dahil pinaghirapan mo ang perang inutang niya at pinaghirapan niya ang perang pambayad sa iyo. Sa ganitong paraan, mapananatili ninyong mabuti ang dangal at reputasyon ng bawat isa.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — May magandang balita ukol sa kabuhayan ang darating sa iyo. Gayunman, huwag mo itong ipagsasabi at ipagkakalat. Sapagkat lumalaki ang apoy kapag may panggatong. Kapag kasi kumalat ito at di naman nagkaroon ng katuparan, ikaw ang mapapahiya.Ilihim mo muna ito at magtatagumpay ka.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Huwag kang magmalaki kapag ikaw ay nagtatagumpay. Sa linggong ito, gayun kasi ang mangyayari sa iyo. Maiging manahimik ka na parang walang nangyari upang kagiliwan ka ng mga tao. Ipagpatuloy ang kawanggawa at kasipagan sa aspektong espirituwal. Gagantimplaan ka dahil sa debosyon mong ito na ikinalulugod ng nasa Itaas.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Kung para siya sa iyo, mangyayari. Kung hindi naman, huwag magdamdam. Maraming pwedeng ibigin at mahalin. Kung hindi ka niya type, huwag mo nang ipilit. May ibang nag-uukol ng pagtingin sa iyo at doon o ipagsiksikan ang sarili mo. Bakit mo pag-aaksayahan ng panahon ang taong yari na ang pasya para sa iyo? Sayang lang ang pagod, effort at pera mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay akma ang kasabihang, ‘ipaglalaban ang pag-ibig! ‘Yan ay tugma lamang sa mga taong talagang mahal ang isa’t isa, pero may kinakaharap na balakid.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Magdiwang ka ng masaya kapag nagtatagumpay ka. Pero, isama mo sa salo-salo ang mga taong matuwid at walang inggit sa iyo. Huwag kang magsasama ng matakaw sa pagkain at madadaldal. Masisira lang ang reputasyon at imahe mo sa kanila sa harap ng maraming tao. Huwag mong kalilimutang magpasalamat sa Diyos dahil lagi kang magtatagumpay kapag lagi kang maging mapagpasalamat sa kanya.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Kung may sasabihin kang maselan sa isang tao, sabihin mo ito sa kanyang sarilinan. Walang dapat makita at makarinig ng iyong sasabihin sa kanya na puna. Ito ay tanda ng pag-ibig at ng taong may pinag-aralan. Sa ganitong paraan, kagigiliwan ka ng mga tao at susundin nila ang iyong payo at alintuntunin.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Huwag kang papayag na umuunlad ang negosyo ng inyong pamilya sa pamamagitan ng daya at malaking tubo. Yan ay isa ngang kahangalan. Tubusin mo sila sa pamamagitan ng hindi pagkatuksong mandaya at magpatubo ng malaki. Sabihan mo rin sila na gawin ang tama. Sa ganitong paraan mo aalisin ang kasamaan sa iyong sambahayan.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Kung ikaw ay mag-aasawa, huwag mong tingnan ang panlabas na anyong isang babae. Ni ang kanyang panlabas na katangian. Sapagkat iyan ay mandarayang damdamin at pagkilatis dito. Mahalin mo ang kanyang pagkatao at kung ano siya. Sapagkat iyon ang mapagpapasaya sa iyo. Sapagkat anong mapapala mo kung kagandahan lamang ng babae ang iyong magugustuhan.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  — Mainam ang pamamasyal sa kamag-anak upang isagawa ang salo-salo at makabuluhang usapan. Sa ganitong paraan ay makapag-iisip kayo ng mabuting plano. Huwag kang bumangka sa usapan ng matatanda at maiging makinig ka. Ang matutunan mo sa kanila ay tama naman na magagamit mo sa isang gawain sa iyong pinapasukan.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Huwag mong problemahin agad ang problemang ‘di pa naman dumarating. Oo nga’t tama na mag-isip agad ng solusyon sa gayun. Pero, huwag maging over acting sa reaksyon. Bakit mo pahihirapan ang iyong sarili. Darating naman ang biyaya bago ang takdang oras ng bayarin. At kung mahuli man, hindi ka naman aagrabyaduhin.