HOROSCOPE SEPTEMBER 20, 2020

HOROSCOPE SEPTEMBER 20, 2020

September 20, 2020 @ 7:00 AM 1 month ago

  •  
  •  
  •  

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) Maaaring magdulot ng matinding kaabalahan ang sabay na pagbibigay ng malaking atensyon sa trabaho at pag-ibig. Ngayon higit na kakailanganin ang talas ng isipan sa pagpapasya.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) —      Makatitikim ng kaunting benepisyo sa ipinundar na magandang pakikisama sa kinabibilangang sirkulo. Kung nakaluluwag sa pera, maaaring pagbigyan ang pangungutang ng isang kaibigan o kamag-anak.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Malamang magkaroon ng kasamaan ng loob o kaalitan sa trabaho o negosyo kung iiral ang tamang hinala. Makabubuti sa ngayon ang paglilibang kaysa pagtutok sa trabaho sa buong maghapon.

 

 

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Makikita sa araw na ito ang mga balakid sa pinaplanong negosyo kaya agad na masosolusyunan. Sa romansa, hindi makukuha ang loob ng minamahal sa pagiging masyadong agresibo.

 

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Madaling malulunasan ngayon ang problema sa pananalapi sa tulong ng isang Gemini o Scorpio. Huwag pabayaan ang suliraning pangkalusugan.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) —  Panahon na upang maipakita ang taglay na talento sa pamamagitan ng magagandang gawa at idea. Matatapos nang maayos ang ilang mga gawain na napabayaan sa mga nakaraang araw.

 

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) —      Mangangailangan ngayon ng panahon at tiyaga upang maisakatuparan ang proyektong pangkabuhayan. Makaiiwas sa matitinding problema kung mag-iisip-isip muna bago magdesisyon.

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Makabubuti sa sarili at sa paghahanapbuhay ang paglayo sa anomang uri ng bisyo o kalayawan. Unti-unting matitikman ang tamis na bunga ng mga ginagawang pagbabago sa sarili.

 

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) —  Sa galaw ng mga bituin, ang kaibigan na makadadaupang-palad ngayon ang magpapagaan ng kalooban. Magiging balanse sa araw na ito ang galaw ng lahat ng bagay sa buong paligid.

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) —  Panatilihin ang pagiging maunawain at mapagbigay sa minamahal upang hindi maapektuhan ang samahan. Umaayon ang galaw ng mga bituin upang mapaunlad ang kabuhayan.

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) —  Makagagawa ng magagandang bagay sa trabaho at sa sariling tahanan kung itotodo ang sipag at tiyaga. Iwasan ang paglalakbay sa malalayong lugar lalo’t tawid-dagat.

 
 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) — May magandang kinakaharap sa usapin ng pananalapi kung ipagpapatuloy ang pag-iimpok at pagba-budget. Sa tulong ng napupusuan, makaiiwas sa mga barkada na may masamang impluwensya sa pag-uugali.


  •  
  •  
  •  

Loading...