HOROSCOPE SEPTEMBER 21, 2022

HOROSCOPE SEPTEMBER 21, 2022

September 21, 2022 @ 7:00 AM 2 weeks ago


VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Kahit ika’y may pinag-aralan at isang mataas na tao, huwag mong hahamakin ang payo ng mga nakatatanda. Pakinggan mo sila sapagkat para mo na ring pinarangalan ang iyong mga magulang. Kay tama o hindi ang kanilang sinasabi, may mapapupulot kang aral. Ang magagandang balita ay nakatataba ng puso. Makapagpapasaya sa iyo ang pagkalap ng iba’t ibang kaalaman.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Nagtataka ang mga kakilala mo at kaibigan kung bakit nananatiling bata ang iyong mukha sa kabila ng iyong edad. Samantalang sila ay lubhang tumanda na ang hitsura. Ito ay dahil sa iyong pagiging masayang tao, mababang-loob, lumalayo sa masama at may takot sa Diyos. Kung pinagpapala ka, ilagay mo ang sarili mo sa iba noong ikaw gipit na gipit pa. Tulungan mo sila ng hindi nakikita ng iba, pero nakikita naman ng Diyos.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — May mga taong may lihim na inggit at galit sa iyo. Mag-ingat ka sa kanila. Ang mga taong ito ay umuusal pa ng dalangin na sana’y bumagsak ang iyong kabuhayan. Huwag mo silang papatulan at manapa’y dapat na iwasan. Sapagkat sila ang ibabagsak at hindi ikaw. Magiging maligaya ka at sila ay magdurusa, sapagkat hindi pakikinggan ng Diyos ang gayung panalangin nila.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Sadyang may aanihin ang may inihasik na binhi sa lupa. Ganyan ang iyong gagawin sa susunod na mga araw. Aanihin mo na ang iyong mga itinanim o mga pinaghirapan. At kapag dumating ang sandaling iyon, huwag mong bibigyan ng tulong ang mga taong tamad. Na niyaya mong maghanap ng trabaho pero ayaw. Sa halip, pinili pang tumabay sa mall at mag-ML maghapon. Ang mga ganitong tao ay hindi dapat pinapautang dahil hindi rin tiyak na makakabayad.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Kapag ika’y may kausap, huwag kang magsasalita ng labis o hindi hinihingi ng sustansiya ng usapan. Sa gayun ay hindi ka makasambit ng ibang tao na para bagang sila ay iyong inilalaglag. Kung ano ang topic, iyon lang at kung ano ang daloy ng pag-uusap, iyon lang. May mahalagang lakad kang gagawin sa susunod na araw na iyong ipagtatagumpay.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Kung may nalalaman ka sa iyong kapwa, kakilala o kapitbahay, lalo na ang kanilang kagipitan; huwag mo silang gagawing topic sa usapan. Ni ang kanilang panghihiram ng pera sa iyo ay babanggitin sa isang kaibigan. Kapag nagkagayun, para mo na rin silang hinubaran sa harap ng madla. Sa halip, bisitahin at kamustahin mo ang kapitbahay na matuwid pero gipit. Dalhan siya ng pagkain at abutan ng pera ng palihim na nakakuyom ang iyong palad. Sa ganitong paraan, iniiwas mo siyang gumawa ng masama at mag-isip na kuwestyunin ang Diyos sa kanyang nararanasang kagipitan. Pagpapalain ka naman ng Diyos sa iyong kabutihan.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Huwag mong asamin o pag-imbutan ang isang mataas na tungkulin na hindi naman para sa iyo; o kahit para sa iyo. Hayaan mong kusa itong igawad sa iyo dahil alam nila na karapat-dapat ka. Sapagkat kung mapunta ito sa taong hindi karapat-dapat, para lang siya naglagay ng dumi at nag-babagang bubog sa kanyang ulo. Tandaan mo, na ang isang bagay na hindi mo inaasam o hinihingi kung loloobin ng Diyos, ibibigay Niya ito sa iyo. Kaya, ikaw ang itataas ng posisyon sa trabaho.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Kung ang iyong kapwa ay bagsak na mula sa pang-aapi sa iyo, huwag mo siyang ganti-han. Sapagkat, ang langit na ang humatol sa kanilang kayabangan at kasamaan. Kung ikaw ay pinagpapala ngayon, huwag mo silang hamakin at kaya-kayanin at pagtawanan sa kanilang kalagayan ngayon. Baka mag-ani ka ng pitong ulit kapag ika’y muling sinubok ng langit. Maging mapagpakumbaba.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Maiging manahimik sa isang usapin na ikaw ang pinakatampok. Pinaghihinalaan ka na ikaw ang may kasalanan sa isang bagay na hindi mo naman ginawa. Lilitaw sa lalong madaling panahon ang katotohanan na parang baha. Kaya, ang dating umiiwas at nagtatawa sa iyo ay mapapahiyang lahat. Sapagkat, ang langit ang magtatanggol sa iyo.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Malulutas ang isang suliranin kung matututong pakinggan ang bawat panig. Ang panig mo at ang panig niya. Baka ang dati mong suki sa mainitang pagtatalo ay maging kaibigan mong matalik. Sapagkat, kanyang mababatid na ikaw ay may unawa at hindi isang mangmang na nagmamagaling. Matutuwa sa inyong pagkakaisa ang inyong amo at kayong dalawa ay pararangalan.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  — Ang pakiramdam mo ngayon ay malungkot pero nasasabik. Masaya pero nababalisa. Inaakala mong ikaw ay umiibig ng wagas. Huwag kang padaya. Huwag kang magsalita ng tapos na siya na ang itinadhana para sa iyo. Bata ka pa at ang kaisipan mo ay parang gayundin. Parang sipon lang na nagdaraan ang iyong damdamin. Ang paghanga ay lumilipas kapag ang mata ay nakasusumpong na ng bagong mukha na gaya ng mamahaling hiyas.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Kung napasama ka sa mga taong mahilig magpabida sa usapan at handaan, manahimik ka na lang. Hayaan mo silang magpa-big time kahit small time naman. Kahit simple ka lang manamit, hindi ka basta-basta mahuhusgahan dahil sa iyong mukha at kutis. Kayang mong bilhin ang mga tinda sa pamilihan. Sa ganyang pag-uugali ka lalong pagpapalain. Sapagkat ang Diyos ay maibigin sa mababa ang loob at galit sa mga hambog.