HOROSCOPE SEPTEMBER 22, 2022

HOROSCOPE SEPTEMBER 22, 2022

September 22, 2022 @ 7:00 AM 2 weeks ago


VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Kung ika’y may binabalak, sarilinin mo muna kahit sa iyong kabiyak. Baka kasi ipagkalat niya agad ang magandang balita. At kung ‘di uukol, kayo rin ang mapapahiya. Ang mabuting panukala ay parang ginto. Magkakaroon ito ng katuparan kung ililihim muna. Huwag ka ring basta-basta magtitiwala sa mga taong labis ang papuri sa iyo. Gayundin sa mga taong nagpapayo sa iyo, ngunit may kalakip na patibong.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Mahirap sa isang gaya mo ang may kaaway. Sapagkat, pinuputol mo ang kanilang mga kamay at paa. Pagkatapos ay puputulin ang dila. Samakatuwid, pinuputol mo ang ugnayan mo sa kanila at nagtatanim ka ng poot at nawawalan na ng tiwala sa sinoman. Kalunos-lunos ang magtatangkang aaway sa iyo dahil mapapahamak sila sapagkat ikay ay isang taong marunong at makapangyarihan. Sa araw na ito, magpupunyagi silang maging malapit sa iyo upang mawala ang sumpa ng iyong poot.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Maglalakbay ka sa malayong lugar upang gawin ang kabuhayan. Gayunman, huwag mo nang ipaalam ito sa karamihan. Sapat nang malaman ito ng dalawa o pitong katao. Dahil kung marami ang nakaalaam, baka masampit pa nila na; ‘malasin ka sana. ’Susuwertihin ka roon sa iyong hanapbuhay kung isasaisip ang pamilya ay pag-iimpok.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Ang iyong napanaginipan noong isang linggo ay malapit sa reyalidad. Magbulay ka sapagkat hindi malayong ito ay mangyari. Kung nagbibilang ka ng pilak sa tabi ng batis, magkakapera ka. Kung hinuhulugan ka ng ibon ng barya mula sa himpapawid, may darating sa iyong pera mula sa isang kaanak o kaibigan sa ibang bansa.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — May mag-aanyaya sa iyong isang mataas na tao na bago mong kaibigan sa kanyang bahay. Ipakikita niya sa iyo ang kanyang kayamanan at ilang mahahalagang gamit pagkatapos ng isang salo-salo. Huwag mo itong pag-iimbutan o hihipuin hanggang hindi niya sinasabing hawakan mo iyon. Kung may magustuhan ka man, huwag mong ipahahalata o hihinging bigla. Hayaan mo siyang mag-alok at ibigay ito sa iyo. Sapagkat, sinusubok ka lang niya kung anong klase kang tao.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Nagtataka ka kung bakit ang taong gusto mo ay ayaw sa iyo. At ang ayaw mo ang siyang nagkakagusto sa iyo. Huwag mo na itong ipagtaka dahil hindi ka naman isang hangal o isang bagong silang na sanggol. Ang panliligaw ay gaya ng pagpapaamo sa isang mabangis na hayop. Bakit mo susubuan ng pagkain ang hayop na ayaw kainin ang iyong binibigay? Hindi ba’t maigi ang palay ang lumalapit sa manok? Pagsikapan mo ring mahalin ang isang taong nagmamahal sa iyo. Hindi lang iyong taong gusto mo!

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Magiging popular ka sa iyong mga kasa-mahan sa trabaho o eskuwela. Gayunman, wala ka namang maipagmamalaking materyal na bagay gaya ng iba. Ang mga taong marurunong at maibigin sa katuwiran ay hindi tumitingin sa estado ng buhay. Kundi, sa aral na mapupulot nila sa iyo. Masaya sila kapag ikaw ang kasama at ang iyong mga gawa ay hinahangaan nila dahil ikaw ay isang mabuting ehemplo sa kagandahang-asal.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Bawat bagay ay may itinakdang panahon sa ilalim ng araw. May takdang panahon para sa pagmamahal at pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig na wala sa panahon ay parang usok at bula. Agad na lumilitaw, agad ding nawawala. Kung ito nama’y wagas talaga, matuto kang magtiis at maghintay.Mag-aral at mag-impok. Gawin mo muna siyang inspirasyon sa ngayon. Sapagkat, malapit ka sa kanya at ganun din siya sa iyo, parang kayo na rin. Maging masaya ka na muna run.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Ang sama ng loob ay parang kemikal na sumisira sa buto at puso. Nakapagbibigay ito sa iyo ng sakit. Alisin mo na ang poot sa isang kaanak o kaibigan na nakagawa ng kasamaan sa iyo. Kapag nakipag-ayos siya, huwag mong itataboy. Papasukin mo siya sa loob ng iyong bahay. May ipagkakaloob siya sa iyong handog o regalo at tanggapin mo iyon. Hindi iyon suhol, bagkus, patunay na ang iyong pagtanggap dito ay pinatatawad mo na siya ng lubos.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Huwag mong aakalaing ang tinatamasa mo ngayong kaginhawaan ay isang pagpapala. Sapagkat, kung papaanong sinusubok ang isang tao sa kagipitan, gayun din sa kasaganaan. At lahat ng mga ito ay may katapusan gaya ng isang karera sa isang paligsahan. Manatili kang humble at mapagkawanggawa. Higit sa lahat, huwag mong pababayaan ang aspektong espirituwal. Matuto kang magpasalamat lagi at purihin mo ang Diyos. Sa ganitong gawa, hindi aalisin sa iyo ang pagpapala.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  — Naiinis ka sa mga kabataan ngayon na nahihilig sa TikTok. Na sasayaw-sayaw sa harap ng camera. Alisin mo ito at huwag mong hadlangan ang iyong mga anak na gumawa ng gayun. Basta, alam nilang gawin ang tama sa gayun. Alalahanin mong nagdaan ka rin sa iyong kabataan at hindi ka sinasaway ng nanay mo sa diskohan. Ang inaalala mong kahalayan ay gawin mong katatawanan. Magpatawa at huwag mag-udyok ng kahalayan.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Huwag mong isipin na ang kapalaran ay ganap na at kusang itinakda na. Iyan ay maling kaisipan. Sapagkat, ang tao ang gumuguhit ng kanyang kapalaran. Kung saan niya gustong pumihit, doroon siya. Kung ano ang gusto niya sa sarili, makukuha niya. May mga pangarap na kahit imposible ay nagiging posible kung lalakipan ng pagkilos, gawa at pagtitiwala sa Diyos. Makukuha mo ang bagay na gusto mo kung pagsisikapan itong gawan ng paraan na makuha ngayon.