HOROSCOPE SEPTEMBER 28, 2022

HOROSCOPE SEPTEMBER 28, 2022

September 28, 2022 @ 7:00 AM 2 months ago


VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Likas sa tao ang tumitingin sa panlabas na anyo. Huwag mo silang tutularan. Gamitin mo ang tama, ang ayon sa pangmalas ng Diyos sa tao, na sa puso tumitingin. Huwag kang bumase sa hitsura ng tao kung sa anong level mo siya pagkakatiwalaan. Kaya, sa pagpili ng taong kukunin mo sa kompanya, piliin mo ang taong may mababa ang loob, matipid sa salita at maayos kumilos. Mapagkakatiwalaan ang taong iyon na makatutulong sa iyo.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Kahit na ngarag sa kinakaharap na mga suliranin, hindi ka matitinag. Maging ikaw man ay nagtataka kung bakit easy ka lang. Tama ang iyong outcome sa pagharap sa mga problema. Dahil sa ganyan, maiinis ang problema at mapapalitan ng solusyon at pagpapala. Hindi papayag ang langit na lagi kang balisa at problemado, sapagkat ikaw ay isang mabuting tao. Kaya, darating na sa iyo ang pintuan ng mga biyaya.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Ang iyong pagbabalik ay magdudulot ng kasiyahan sa mga taong nag-aa-bang sa iyo upang pangunahan ang isang proyekto o programa. Ikaw ang inaasahan nilang manguna dahil alam nilang magtatagumpay ito. Ito ang dahilan kung bakit ka popular sa inyong komunidad. Huwag kang tatanggi dahil may isang magandang oportunidad na nakaabang para sa iyo. Stay humble lang.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Paulit-ulit ang isang tao sa pagkakasala, paghingi ng tawad, pagbabalik sa dating gawi at muling pagbalikwas. Ganyan ka noon. Baguhin mo ang mga gawi at kaugaliang ito.Sa gayun ay magkaroon ng positibong pagbabago sa buhay mo. Magiging magiliw sa iyo ang mga tao at matutuwa sila sa iyo. Bigyan mo rin ng pansin ang isang bagong pag-ibig dahil liligaya ka sa piling niya.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Huwag mong bigyan ng pansin o seseryosohin ang mga taong walang isang salita at hindi tumutupad sa usapan. Marami namang puwedeng kapitan at pwedeng hingan ng pabor. Huwag mo silang bigyan ng halaga at sila mismo ang magsisiksik ng kanilang mga sarili sa iyong sistema o gagawa ng paraan upang makisama sa iyo. Dahil ayaw nilang manlamig sa kanila ang isang maimpluwensiya at mabuting kaibigan tulad mo.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Walang ibang pinakamainam na paghihiganti ay ang pananahimik, pag-iwas at gumawa ng lihim tungo sa pag-unlad at pagkamit ng iyong gusto. Mainam ang iyong ginagawang pagsisikap upang magkamal ng malaking salapi mula sa iyong pinagpaguran. Kapag may pera ka, makakalimutan mo ang mga taong gumawa sa iyo ng sama ng loob. Magpasalamat ka at nang dahil sa kanilang pangmamaliit ay nagsumikap hanggang magtagumpay.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Mahal mo pa rin siya hanggang ngayon at mahal ka pa rin niya. Bakit ninyo pahihirapan ang inyong mga sarili? Tutal naman, namulat na kayo sa inyong mga pagkakamali, kaimatyuran at kaartehan noon. Hinog na kayo ngayon sa pagpapasya at pang-unawa. Hindi na kayo parang bata kung mag-isip di gaya nung dati. Ikaw ang unang magsabi ng ‘hi o hello’, tumawa at pumansin sa kanya. Magiging masaya kayo sa bandang huli.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Saka mo lamang mapagtatanto ang halaga ng isang tao kapag nawala na ito sa iyo. ‘O kapag hindi mo na siya nakikita at nakakausap. Ganyan ang mararamdaman mo sa taong tinatawag mong peste o insekto na may pagtatangi sa iyo. Binalewala mo siya gayung mabuti na-man ang pakikitungo niya sa iyo. Sa kanyang pagkawala, nawalan na ng kulay at sigla ang iyong mundo, kapag ikaw ay nasa bahay at opisina. Na mahal mo na pala siya. Huwag mag-alala, babalik agad siya at sa pagkakataong iyon, ipadama mo na mahalaga rin siya sa iyo.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Gaya ng ulan, may sandaling nais mong lumuha. Hindi ka naman nalulungkot. Kundi, naaalala mo ang mga nagdaang mga araw na masasaya. Mahalaga rin ito na madama mo upang makalimutan mo ang mga masasama at negatibong pangyayari sa buhay mo. At sa sandaling minumuni-muni mo ito, isang magandang balita ang iyong matatanggap.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Ang iyong nararamdaman sa loob, kahit problema man iyan ay mainam din na mailabas minsan. Huwag kang mahihiya. Dito mo malalaman kung sino ang tunay at huwad na kaibigan. Mabibitag mo sila sa ganyan. Kapag nalaman mo kung sino ang tunay at huwad, pahalagahan ang genuine at iwasan ang peke. Quality over quantity na ang pairalin mo. Sa gayun ay mabatid mo rin kung sino ang karapat-dapat mong bigyan ng tulong sa oras ng kagipitan.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  — Malapit ka nang marindi sa iyong kasuyo. Ilang beses na siyang nangako, pero napako. Hindi niya tinutupad ang kanyang sinasabi at wala siyang isang salita.Sa pagkakataong ito, paniwalaan mo na siya dahil nagsasabi na siya ng totoo at tutuparin niya ang kanyang pangako. Tandaan mo na ang isang tao kahit nasa kadiliman ay lilipat sa liwanag. Lahat ay may pag-asang magbago alang-alang sa pag-ibig.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Huwag kang masyadong magdamdam at magmukmok kapag nasa panahon ka ng pagsubok. Ni huwag mong sasabihin sa iyong sarili na malas ka. Ang reyalidad, bahagi ng buhay ang pagsubok at lahat ay nagdaaan dito. Kapag lumapit ka o nakisalamuha sa taong bukas ang pag-iisip, maiintindihan ka nila at positibo ang sasabihin nila sa iyo kung papaano mo haharapin ang buhay. Kung malas ka noon sa pera, magkakapera ka.