HOT SPOT SA HALALAN AT MGA ISKALAWAG

HOT SPOT SA HALALAN AT MGA ISKALAWAG

February 16, 2022 @ 4:29 PM 4 months ago


SA mga araw na ito, kakaunti pa lang ang nakikita ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na hot spot o magulo kaugnay ng halalang 2022.

May 46 umanong lungsod at bayan na hot spot mula sa 146 lungsod at 1,488 bayan na nakakalat sa 81 lalawigan at 17 rehiyon.

Karamihan sa 46 lungsod at bayan ang matatagpuan sa Mindanao habang mayroon din sa Visayas at Mindanao.

ARMADONG GRUPO

Pangunahin umano sa mga armadong nais mandahas o manggulo ang New People’s Army habang sumusunod dito ang private armed groups o goons ng mga kandidato.

Bagama’t patakaran ng NPA ang hindi makilahok at sa halip ay pumigil sa anomang halalan dahil hindi nila kinikilala ang pamahalaan, bahagi ng kanilang taktika at estratehiya ang pakikilahok sa halalan pabor sa kanilang  kakampi na mga kandidato at nagsusulong ng kanilang mga interes.

Sa katunayan, may mga litaw na litaw na kakampi nila sa nasyunal at lokal na mga halalan at ang pakikilahok nila ay pagsuporta sa mga ito at tahasang pagkontra naman sa kalaban ng kanilang mga kakampi sa armadong paraan.

Ang mga goon o private armed group naman ay karaniwang mga bayaran na nagpapahinga makaraan ang mga halalan at aktibo lang sa panahon ng eleksyon bilang mga tumbador o tagatakot sa mga botante at mamamayan.

Subalit may permanente silang mga tauhan bilang tumbador at hitman na indibiduwal o grupo.

LILIYAB SA LOKAL NA PULITIKA

Medyo malamig ang pulitikang nasyunal kumpara sa pulitikang lokal at dito maaaring darami ang mga hot spot.

Kung pag-aaralan ang mga patayan at iba pang anyo ng kaguluhan o karahasan sa pulitika, marami sa mga lokal na pangyayari ang hindi konektado sa mga nasyunal na pulitikahan.

Idagdag na rin natin dito ang paggamit mismo ng mga lokal na politiko sa mga pulis at militar na impluwensyado nila o kamag-anak.

Dahil unipormado at armado ang mga ito at ligal na ligal ang kanilang kilos, kung naging goon sila ng mga politiko, higit na nakatatakot ang mga ito dahil lantaran kung sila’y gumala at bibihirang ma-checkpoint para mapigilan sanang gumawa ng krimen gaya ng pagpatay o pananakot.

TODO BANTAY DAPAT

Dahil sa pagsulpot ng mga hot spot na hindi lang gawa ng NPA at goons kundi ng mga iskalawag na militar at pulis, dapat higit na pag-igihin ng PNP at AFP ang pagbabantay.

Dapat alalahanin ng mga awtoridad na kung dating heneral o kernel o opisyal ng pulisya at kasundaluhan ang mga kandidato, higit na kinatatakutang kalaban ang mga ito sa obyus na dahilan.

May mga tauhan silang dati o aktibong mga pulis at sundalo na sanay sa patayan at hindi basta tinatabla ang mga ito ng kanilang mga kabaro.

Maging ang mga ordinaryong mamamayan ay takot na takot maging saksi sa mga mga ito.

O maghanda-handa na ang lahat na magluklok sa pwesto ng mga nararapat kahit sa mga hot spot na lugar.