Kawalan ng respeto

Kawalan ng respeto

July 4, 2018 @ 7:35 PM 4 years ago


Marami ang nadismaya at hindi mabilang na mga tao ang nagalit nang tawagin ni President Duterte na “estupido” ang Diyos.

Ayon sa Philippine Council of Evangelical Churches ay nasaktan ito nang husto sa birada ni Duterte laban sa Simba­han.

Nagpahayag naman ang isang grupo ng mga Kristiyano na nakagawa umano si Duterte ng pinakamabigat na kasala­nan na tanging si Satanas lang ang makagagawa.

Hindi rin nagpahuli ang iba’t ibang pinuno ng Simbahan sa pagbatikos sa Pangulo.

Maging si Jesus is Lord Church founder Bro­ther Eddie Villanueva ay hindi nakapagpigil sa pagpapakawala ng nadara­mang “banal na galit” umano sa mga sinabi ni Duterte.

Nilabag daw nito ang mismong Konstitus­yon na dapat sana niyang sinusunod higit kanino man.

Maliwanag kasing nakasaad ang pagkilala sa Diyos lalo na sa simula pa lang ng Preamble ng 1987 Constitution na nagsa­sa­bing “We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God…”

Hindi masisisi kung marami man ang sumama ang loob dahil si Duterte ang Pangulo ng Plipinas at ng bawat isang Fili­pino.

Nararapat lang sa­nang maibigay niya ang karampatang paggalang sa bawat sektor ng lipu­nan, anoman ang relihi­yon na kanilang kinabibila­ngan.

Pero sa halip na respetuhin ang bawat relihi­yon ay tinawag niyang estupido ang Diyos, kinuwestyon ang kuwento ng “creation” at pinagdudahan ang konsepto ng “original sin.”

Hindi pa nakuntento, pagkalipas ng ilang araw ay kinuwestyon naman ng Pangulo ang mga ka­rakter sa “Last Supper” na ginawa raw santo dahil naroon lang sila sa painting.

Ang Last Supper ay ang kuwento sa Bibliya sa huling hapunan ni Kristo kung saan niya nakasama ang 12 niyang Apostoles na hinugasan niya ang mga paa sa bisperas ng daraanang mga pagpapahirap, pagpapako sa krus at pagkasawi.

Noong panahon ng kampanya ay hindi itinago ni Duterte ang galit sa kaparian na nag-ugat umano sa hindi magandang karanasan niya habang estudyante sa kamay ng isang pari.

Kaya naman sa hindi mabilang na mga talum­pati ay ilang ulit minura n­g Pangulo ang mga pari at inakusahan sila ng korap­syon at pang-aabuso sa kapangyarihan.

Pero marami ang naniniwala na panahon na para maghunos-dili at magpreno si Duterte sa mga birada sa kaparian. Dapat daw igalang ni Duterte ang lahat ng relihi­yon at umakto bilang tunay na pinuno ng bansa at hindi isang siga-siga.

Kailangan umanong tuparin ni Duterte ang binitiwang pangako isang buwan bago manumpa sa tungkulin bilang Pangulo ng bansa na titigilan na niya ang labis na pagmumura at kikilos nang naa­yon sa isang Presidente bilang respeto sa kanyang pwesto.

*              *              *

SHORT BURSTS. Para sa mga komento o reak­syon, mag-email sa fi­[email protected] o mag-tweet sa @Side­_View.

FIRING LINE NI ROQUE