KWARTA PA RIN ANG PUNO’T DULO NG ELEKSYON

KWARTA PA RIN ANG PUNO’T DULO NG ELEKSYON

May 9, 2022 @ 11:54 AM 2 months ago


Bumabaha ng pera ang halalan ngayon mula sa mga kandidatong tumatakbo sa iba’t ibang lokal na puwesto.

Ilang araw bago ganapin ang halalan, bukambibig ng mga botante kung magkano ang laman ng sobreng ipinamumudmod ng mga politikong naniniwala pa rin na kwarta ang pa­ngunahing rekado upang masungkit nila ang inaasam-asam na posisyon.

Ang mga tu­mang­gap ng mala­king hatag ng mga kandidato ay ki­nu­kumbinsi pa ang mga kapitbahay na sumabay na rin sa pila ng mga politikong suk­dulang nami­mi­gay ng limpak-limpak na sa­laping batid ng sambayanan na ki­nurakot naman.

Masaklap man na tanggapin subalit ito na ang kasalukuyang trend ng eleksyong kung sino ang may sapat na pondo para sa vote buying, ginagarantiya naman ang panalo nito.

Ibig sabihin, kahit may napakagandang track record at malinis na pangalan bilang public servant ang isang tumatakbo, sa kangkungan pa rin ito pupulutin kung wa­la si­yang kwartang pambili ng boto.

Ayon sa ilang political strategists, kumambyo na sa pera-pera ang takbo ng halalan nang maging automated ito mula noong 2016 kung sa­an nabawasan na rin ang mga insidente ng pananakot sa mga botante.

Kahit nga ‘yung mga political warlord noon na tinaguriang berdugo ng mga nakaraang elek­syon ay kwarta na ang pina­gagalaw tuwing ha­lalan ngayon baga­ma’t hindi pa rin naman isinasantabi ang konting pa­nanakot.

Ang mga pagba­ba­­gong ito ay pabor sa mga pulis at militar bunsod sa ang ga­law ng mga rebel­deng NPA na lang na madalas maghasik pa rin ng karahasan tuwing eleksyon  ang tutukan nila sa halip na ang mga Private Armed Groups na ginagamit ng mga politiko noon.

‘Yung nga lang at ang mga salat sa salaping mga tumatakbong tunay na magsisilbi sa sambayanan ang kadalasan ay talunan dahil silang panginoong may kwartang inaasahang mana­nalo ay sadyang mula sa pangungu­limbat sa pa­mama­gitan ng poder, ang ginagamit na pambili ng boto.

Sa madali’t sabi, kasalanan pa rin ng ta­umbayan kung ka­ramihan sa mga hunyangong politiko na nailuluklok ngayon na walang kwenta na nga, mandarambong pa ay dahil sa ibinenta nila sa mga buwa­yang ito ang karapatan na magkaroon ng totoong lider na magbabangon sa naghihikahos na mga lalawigan sa bansa.

Anomang puna o reaksyon, i-text sa 099­9­9388537/email norman­[email protected]­gmail­.com.