LIKE FATHER, LIKE SON

LIKE FATHER, LIKE SON

November 12, 2022 @ 11:24 AM 3 weeks ago


SADYANG itinaguyod ang husgado para sa patas na pagdinig ng mga kaso.

Ang husgado, sa pagkakaalam ko, ay walang kinikilalang estado.

Ang bawat panig kasi ay pinakikinggan at ang mga ebidensya ay isa-isang hinihimay sa hangaring maarok ang tunay na katotohanang sandigan ng pasya ng hukuman.

Samantala may mga pagkakataon din naman sa korte ang takbuhan ng mga taong nasuba pero paano na kung ang manunuba ay nasa loob mismo ng husgado?

Sa Makati City Regional Trial Court mayroong isang mag-amang kilala sa pagiging malapit sa isa’t-isa. Judge si tatay Gusting at idol siya ng kanyang anak na si Pepe.

Katunayan, nasa gitna ng landas patungo sa estadong kinatatayuan ng huwes ang anak na abogado na rin pala.
Bukod sa pagiging super-close nilang mag-ama, pati sa diskarteng pera-pera magkasangga rin sila partikular sa modus ng panunuba.

Dahil kapwa abogado, batid nila kung paano makakaiwas sa demandang posibleng ihain ng mga nabiktima nila, kabilang ang isang negosyanteng nahuthutan ng P5 milyon ni Pepe matapos magpakilalang anak ni Judge Gusting.

Ang biktima ay di personal na kilala si Pepe na lumapit sa una para para alukin ng tulong sa kinakaharap na kaso.
Ani Pepe, yakang-yaka niyang aregluhin ang asunto dahil ang Tatay Gusting lang naman niya ang huwes na dumidinig ng naturang kaso.

Sa kagustuhang mawala ang stress na dulot ng kanyang kaso, kinagat ng negos-yante ang alok ng tulong kapalit ng P5 milyon.

Nagkaabutan na nga ng pera nang dumating ang takdang araw ng paglalabas ng pasya, sentensyado ang pobreng negosyante na pinaksaluban ng langit at lupa dahil sa pangyayari.

Kasi nga, pinangutang pa niya ang pera sa pag-aakalang matutulungan siyang mapawalang-sala ni Pepe.

Nagmakaawa ang ne-gosyante kay Pepe na maibalik na lang ang perang ipina-ngutang niya kaso bingi, bulag at pipi na ang nagpakilalang anak ng hukom.

Sabi ng negosyante mabalik kahit kalahati na lang para lang may maiwan pa siyang panggastos sa pamilya niya habang siya ay nasa selda.