MAGHANDA SA KRISIS   SA BUONG MUNDO  

MAGHANDA SA KRISIS   SA BUONG MUNDO  

October 5, 2022 @ 5:00 PM 2 months ago


HINDI biro-biro ang nagaganap sa buong mundo, lalo na ang pagbagsak ng ekonomiya ng mga bansa, kabilang na ang mga mayayaman.  

Sabi nila, papunta na tayo sa resesyon o krisis sa ekonomiya na ikahihirap ng higit na maraming bansa at ng higit na maraming mamamayan.  

MAHAL NA KWARTA AT LANGIS  

Ang United States na pinakamayamang bansa sa mundo, nagtataas ng interes o anak sa pautang ng mga bangko.  

Ito’y para mapigilan ang sinoman na magkaroon ng kwarta na pambili ng kahit anomang gusto niya.  

Kapag naging mabili kasi ang isang bagay, nagmamahal ito at susunod na ring magmahal ang ibang mga bagay.  

Gaya ng langis na kailangang-kailangang bilihin, kapag naging mabili ito, nagmamahal ito at nagmamahal din ang ibang mga kalakal, kasama na ang mga bigas at iba pang pagkain, gamot, pamasahe at iba pa.  

Ang pagtataas ng presyo ng lahat ng bilihin ay palatandaan ng resesyon na magbubunga ng kawalan ng kakayahan ng mga mamamayan na bumili ng kanilang pangangailangan at kung magkaganito, hihinto rin ang mga pabrika na tagagawa ng mga pangangailangan ng mga tao at mawalan din ng pagkakitaan ang mga obrero.  

At sa langis, mga Bro, naririyan na ang banta ng Organization of Petroleum Exporting Countries na bawasan ng isang milyong bariles kada araw ang kanilang produksyon sa pagtumal ng paggamit ng mga bansa ng langis.  

Dito tiyak na magmamahal ang langis na nagpapataas ng presyo ng lahat ng kalakal sa mundo.  

Kambalan mo ito ng kawalan ng mauutang ng bangko bilang panggastos dahil sa laki ng interes o anak dito, tiyak na titindig ang iyong balahibo sa pagdating ng krisis sa ekonomiya.  

SALAMAT SA MGA OFW  

Gumagampan ang mga overseas Filipino worker ng napakahalagang papel upang malabanan natin ang resesyon.  

Sila ang nagpapasok ng dolyar sa bansa na kailangan sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa.  

Sa halip na mangutang tayo sa ibang bansa nang may malaking interes para gamitin sa pakikipagkalakalan sa iba, naririyan ang kanilang mga padala o remittance na nagkakahalaga ng nasa isang trilyong piso.  

Silang milyones ding OFW at kanilang mga pamilya ang dahilan ng paggana ng mga pabrika sa pagkain, materyales sa bahay at imprastraktura, school supplies, gamot, sa turismo at iba pa na bumubuhay sa ating pambansang ekonomiya.  

Salamat sa kanila.  

MADADAMAY ANG PINAS  

Madadamay at madadamay ang mahal kong Pinas sa resesyon.  

Una, wala tayong langis kaya imported lahat ito, maliban lang ang natural gas na minimina natin sa Malampaya at ginagamit sa paglikha ng kuryente.  

‘Pag walang langis, hindi tatakbo ang mga sasakyan na magdedeliber ng mga kalakal na pagkain at produktong pabrika at wala ring tatakbong transportasyon para ibiyahe ang mga obrero.  

Kaya namang sapilitan tayong nag-aangkat kahit napakamahal ang diesel, gasolina at iba pa.  

Paano naman gagana nang husto ang mga pabrika kung wala silang puhunan dahil napakabigat ang pangungutang at nagsisilayasan din ang mga mamumuhunan sa mga sapi ng mga kompanya sa Pinas?  

Ang ang ilan nating gagawin?  

Dapat tayong magtipid, hindi magwaldas at gumamit ng meron tayo sa tamang paraan at layunin.