PAGTUROK NG PNEUMOCOCCAL CONJUGATE VACCINE, PROTEKSYON KONTRA-PNEUMONIA

PAGTUROK NG PNEUMOCOCCAL CONJUGATE VACCINE, PROTEKSYON KONTRA-PNEUMONIA

July 22, 2022 @ 2:04 PM 3 weeks ago


Binigyang-diin ni Dr. Olakunle Oladehin na ang pagturok ng pneumococcal conjugate vaccine (PCV) ay magbibigay-protesksyon laban sa relevant na strains ng Streptococcus pneumoniae sa Pilipinas.

Ang Streptococcus pneumoniae ay isang klase ng bacteria na nagdudulot ng pneumonia at iba pang invasive na karamdaman.

“To achieve overall protection, the choice of PCV should address the most prevalent strains in the local landscape [Upang makamit ang pangkubuuang proteksyon, ang pagpili ng PCV ay dapat na tumugon sa laganap na strains sa lokal na konteksto],” sabi ng vaccine expert.

Noong 2020, sinuri ng Health Technology Assessment Council (HTAC) ng DOH ang paggamit ng PCVs sa bansa matapos maglabas ang World Health Organization (WHO) ng isang position statement noong 2019. Ang mandato ng HTAC ay magsagawa ng technology appraisals na tutukoy sa clinical at economical advantage ng mga bakuna sa healthcare system sa bansa.

Sa ulat ng HTAC, inirekemonda ng Council ang paggamit ng PCVs upang laban ang 11 strains na kaugnay ng 48% ng mga kaso ng Invasive Pneumococcal Disease (IPD) sa Pilipinas. Ang mga ito ay ang 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F at 23F. Ang rekomendasyon ay batay sa local surveillance data mula sa Research Institute of Tropical Medicine (RITM) mula 2012 hanggang 2019.

Karamihan sa mga naturang strains ay itinuturing na highly invasive, at kinakailangan na ang isang PCV ay sinusuportahan ng ebidensyang magiging epektibo sa paglaban sa mga strains, ayon kay Dr. Oladehin.

Dagdag pa ni Dr. Oladehin, “Invasive pneumococcal strains like 18C and 4 can destroy living tissues or spread to many organs of the body through the blood, increasing likelihood of death [Ang mga invasive na pneumococcal strains tulad ng 18C at 4 ay may kakayahang sumira ng living tissues o kumalat sa maraming organs ng katawan sa pamamagitan ng dugo, na siya namang nagpapataas ng posibilidad ng pagkamatay].”

Sa kasalukuyan, mayroong tatlong PCVs na pre-qualified ng WHO—ang PCV13 at dalawang klase ng PCV10: PHID-CV at SIIL-PCV. Ang dalawang PCVs na sinuri ng HTAC—ang PHID-CV at PCV13—ay naaangkop sa 11 strains sa Pilipinas.

Parehong kabilang sa Philippine National Formulary (NPF) ang PHID-CV at PCV13. Suportado ang mga ito ng ebidensya mula sa aktwal na karanasan. Pareho rin itong maaaring makuha sa National Immunization Program ng bansa.