Paliwanag sa inyong June 2020 bill

Paliwanag sa inyong June 2020 bill

July 9, 2020 @ 2:39 PM 1 month ago

  •  
  •  
  •  

(Para sa mga Residential Customer)

 

* Sakop ng advisory na ito ang mga residential customers na may bills na may due date mula June 1 to 30, 2020 at nabasahan na ng metro. Hindi sakop ng advisory na ito ang mga residential customers na ang May 2020 bills ay ayon na sa aktwal na pagbasa ng metro.

 

Ang konsumong makikita sa inyong June 2020 bill ay ayon sa nabasang rehistro ng inyong metro. Makakaasa po kayo na ang naka-rehistrong konsumo lamang ang babayaran ninyo, walang labis at walang kulang.

Paano malalaman kung ang inyong natanggap na June 2020 bill ay ayon na sa aktwal na pagbasa ng inyong metro?

 

Makikita ito sa page 2 ng bill, sa itaas na bahagi sa bandang kaliwa. Kung ang “PREV RDG” (previous meter reading) at “PRES RDG” (present meter reading) ay may nakasulat na numero, ang inyong June 2020 bill ay ayon na sa aktwal na pagbasa ng inyong metro.


  •  
  •  
  •  

Loading...