PAMAHIIN

PAMAHIIN

January 24, 2023 @ 1:08 PM 4 days ago


ANG pamahiin ay isang matandang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Parte na ito ng mayamang kultura at tradisyon ng mga Pinoy.

Ang pinaghugutan ng aking pangalan ay bunga ng paniniwala sa pamahiin ng mga matatanda sa aming angkan noong araw sabi sa akin ng aking Inay at namayapang Tatay.

Dapat daw sana ay ang orihinal kong pangalan lamang ay Rex Del Rosario, datapwa’t nang tinuos ang bilang na 13 letra ay masama raw ito dahil mapipikot at mag-aasawa ng maaga. Kaya ang ginawa ng Tatay at Nanay ko ay dinagdagan ang Rex ng Jose sa unahan kaya naging Jose Rex Del Rosario, bale 17 letters na.

Biro ko naman sa kanila ngayon, “ayan tuloy nasobrahan naman at sa edad ko ngayon na wala na sa kalendaryo ay hindi pa makahanap ng mapapangasawa,” he!he!he!

Maraming pamahiin ang mga Pinoy, ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod; kapag ikaw ay bungi huwag kang magtatanim ng mais dahil ang aanihin daw ay mais na bungi; kailangang magpagpag pagkagaling sa pakikiramay sa namatayan upang hindi sundan ng kaluluwa ng namatay; kapag mag-aasawa ay iwasan ang may nunal sa ilalim ng mata dahil mamamatay daw nang maaga.

Huwag daw magwawalis sa.gabi dahil mawawala ang swerte; takluban ng tela ang salamin sa sala ng bahay na may burol ng patay upang huwag magpakita sa salamin ang namatay; iikot-ikot daw ang mga baso, tasa at plato habang kumakain kapag may aalis ng bahay na kaanak upang hindi ito madisgrasya.

Datapwa’t sa bagong henerasyon ngayon ng mga kabataan ay karamihan sa kanila ay hindi na naniniwala sa mga pamahiin.

Idagdag pa sa pananampalatayang Kristyano sa mga kaibigan kong pari, pastor at ministro ay lahat sila ay nagsasabing palayain ang sarili sa mga pamahiin.

Salungat sa turo ni Kristo at ng simbahan ang mga pamahiing ito, walang nasusulat sa Bibliya na dapat ay sumunod sa pamahiin. Sa nasusulat na katotohanan lamang sa Bibliya tayo sumunod gaya ng mga aral at tagubilin ng Diyos sa Banal na Aklat.

Sinasabi ng Diyos sa Juan 8:32 na “Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo.”

Kaya ang pamahiin ay kathang-isip lamang at hindi dapat na paniwalaan. Ang pananalig sa Diyos at pananampalataya kay Kristo ang mag-iingat sa atin at ang magpapala sa atin.

Nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Kakaawaan tayo ng Diyos ngunit kailangang lakipan natin nang pagkilos ang ating araw-araw na pamumuhay upang ingatan niya tayo at gabayan niya tayo sa pagkamit ng kanyang mga pagpapala buhat sa ating mga pagsisikap.