PAMUMUHUNAN SA IBANG PLANETA

PAMUMUHUNAN SA IBANG PLANETA

April 28, 2022 @ 8:45 PM 2 months ago


PARA sa Earth Day 2022, na ipinagdiwang ng buong mundo nitong Biyernes, may panawagan sa mga gobyerno na “buong giting na aksiyunan, magpatupad ng malawakang pagbabago, at patas na ipatupad” ang climate change mitigation agenda. Sa nakalipas na kalahating siglo, nagbababala sa atin ang mga siyentista sa tuluyang pagkaupos ng Inang Kalikasan kung hindi natin babaguhin ang ating mga ginagawa bilang mga bansa.

Nakakalungkot lang na hindi natin pinakinggan ang apelang ito noon, habang maaga pa, inintindi at isinapuso, o inaksiyunan nang sama-sama upang pagsumikapan ang pagsasalba sa ating planeta.

Suriin ang paglalatag ng mga tema ng Earth Day sa bawat dekada – mula sa “War Against Pollution,” hanggang “Climate Action,” hanggang “Tomorrow’s World,” hanggang “New Energy for a New Era,” at “Mobilize the Earth,” at ngayon, “Invest in Our Planet” – at malinaw na matutunton ang tumitinding antas ng pangangailangan, kung hindi man desperasyon, sa mga panawagang ito ng sama-samang pagkilos.

Mula sa pagbibigay-proteksiyon sa ating planeta at sa likas-yaman nito, ang kabiguan natin sa sustainable development at pagbabawas ng carbon emissions sa nakalipas na 52 taon, ang naghatid sa atin sa kasalukuyang sitwasyon na kailangan pa nating pagsumikapan ang pagsasalba sa kung anuman ang natitira.

Nagsagawa na ng mga kilos-protesta ang mga climate change advocates mula sa New York hanggang sa London at sa maraming kabisera sa mundo sa layuning himukin ang pinakamakakapangyarihang gobyerno na tigilan na ang fossil fuel emissions. Dahil dito, daan-daan sa kanila ang pinagdadampot ngayong buwan, isinisimbulo ang uri ng tugong nakukuha ng mga tipikal na end-of-the-world warnings mula sa pinakamaiimpluwensiya sa mundo.

Sa halip na mahikayat ang mga bansa para magkaisa bilang isang pandaigdigang komunidad laban sa nagbabagong klima, nag-alimpuyo ang galit na pagtutol mula sa pinakamalalaking ekonomiya. At dahil nakatuon ang Silangan at Kanluran sa pagkakamit ng kapangyarihan at awtoridad, mistulang nagbalik tayo sa panahon ng Cold War – tulalang nakatitig lamang sa nakakatakot na banta ng nuclear mass destruction.

Alang-alang sa ating mga anak at sa kinabukasan nila, ang Earth Day ay hindi dapat na maging okasyon ng pagsasaya o kahit paggunita, tulad ng ginagawa nating pagbabalik-tanaw sa kasaysayan at sa buhay ng ating mga yumao. Sa halip, ang Earth Day ay dapat na maging isang araw-araw na commitment na isasalba natin ang ating malungkot na planeta mula sa panghahalay, pandarambong, pagkasugat, at pamamaslang.

Kaya naman hindi na nakapagtatakang ang pinakamayayamang tao sa listahan ng Forbes ay nakatuon na sa kalawakan. Hindi na nila pag-aaksayahan pang gawin ang “Invest in Our Planet,” dahil tulad ng ating inaasahan, lagi silang nauuna nang dalawang hakbang sa kahit na sino.

Tatanawin nila ang dambuhalang kalangitan at mamumuhunan ng bilyun-bilyon – gaya halimbawa ng SpaceX ni Elon Musk o ng Blue Origin ni Jeff Bezos – at para saan? Suspetsa ko, hindi ito dahil lamang sa curiosity o sa paghahangad ng kasikatan bilang taong nakarating sa bagong larangan, kundi higit sa nag-uumapaw na pag-asa na mayroong planeta na maaaring matirahan – isang, kapag darating sa puntong kailangang-kailangan, ay maipapalit sa ating naghihingalong mundo.

* * *

SHORT BURSTS. Para sa mga komento o reaksiyon, mag-email sa [email protected] o mag-tweet sa @Side_View.