PANAHON NG KWARESMA

PANAHON NG KWARESMA

March 4, 2023 @ 7:48 AM 4 weeks ago


Ang Kwaresma o ‘Lenten Season’ ay panahon ng mga mananampalatayang Romano Katoliko at ilang denominasyong Kristyano para makapag-ayuno at makapagtika.

Nagsisimula ang Panahon ng Kwaresma kapag Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday at ito ay nangangahulugan ng apatnapung araw ng pananalangin, pag-aayuno at pagkakawanggawa.

Sa Bayan ng Indang sa Cavite ay may matandang tradisyon na kung tawagin ay “Araw ng Patnugot”, ito ay ang huling araw ng Biyernes bago sumapit ang Miyerkules ng Abo.

Noong bata pa ako ay naaalala ko na tuwing Araw ng Patnugot ay pinagbabawalan kaming mga bata ng mga matatanda sa aming angkan na maligo, lumabas ng bahay, maglaro, mamasyal, magtawanan o maghalakhakan, uminom ng mga juice at softdrinks, kumain ng karneng baboy, baka o manok kundi dapat ay isda at kaunting kanin lamang.

Ayon naman sa aking kaibigan na si Dino Carlo Callejas Rolle, ang Araw ng Patnugot ay araw kung saan nililinis at inaayos ang mga lugar dalanginan o altar sa bawat tahanan ng mga Indangeño.

Idinagdag pa ni Rolle, ang paglalabas, paglilinis at paghahanda ng mga imahe ng mga banal at santo o karakter na kasali sa mga prusisyon sa Miyerkules Santo, Biyernes Santo at Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoong Hesus.

Sa Araw ng Patnugot ay kadalasang ginagawa ng mga Katolikong Indangeño ay ang pag-aayuno o hindi pagkain sa buong araw, patago o lihim na pagtulong sa mahirap na nangangailangan, at ang taimtim na katahimikan sa loob ng tahanan sa buong araw kasabay ng oras-oras na pananalangin.

Sa Bayan ng Indang pa rin ay isinasagawa ang Dalaw ng Virgen Dolorosa o ang malungkot na imahe ng Birheng Maria na Ina ni Hesus sa mga Barangay Chapel tuwing Biyernes ng hapon sa loob ng Panahon ng Kwaresma (lima o anim na Biyernes).

Madalas na pananalangin sa Diyos, pagbabasa ng mga aklat na Bibliya at aklat ng Pasyon; kumakain lamang ng kaunti; hindi pagkain ng karne ng baboy, ng baka, ng manok o ng masasarap na pagkain lalo pag Biyernes; nagbabawas ng hilig o luho sa katawan; at sikretong naglilimos o tumutulong sa kapwa na nangangailangan.

Sa Miyerkules ng Abo na panimula ng Panahon ng Kwaresma ay panahon din para ipaalala sa mga Romano Katoliko at ibang sektang Kristyano na magbalik-loob sa Diyos, magsisi sa mga kasalanan, at humingi ng kapatawaran sa Diyos.

Ito ay maihahalintulad sa nasusulat sa Lumang Tipan ng Bibliya na ang mga tao ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan sa pamamaraan ng pagsusuot ng damit na yari sa sako, paglalagay ng abo sa ulo at pag-aayuno na mababasa sa Ester 4:1-3; Jeremias 6:26; Daniel 9:3; Mateo 11:21.