PANDEMIC EFFECT (IKA-9 LABAS)

PANDEMIC EFFECT (IKA-9 LABAS)

August 5, 2020 @ 10:00 PM 2 months ago

  •  
  •  
  •  

Ngunit hindi man nananadya ang pagkakataon ay naroong nagbukas na pala ang pinto ng silid.

“Auntie Minerva, ahh nakup sorry po,” wika ng binata.

Kapwa nabigla ang dalawa sa pangyayari.

“Sorry auntie hindi ko sinasadya,” wika ni Jigs mula sa likod at muling isinara ang pinto.

“Ano ba ‘yon Jigs? May kailangan ka bahhh?”

“W-wala na po auntie sige po.”

Muli nga, ay ang pananahimik ng tahanang iyon.

Tahimik sa bahay pero may gulo sa kani-kanilang isip.

Si Jigs, na nasa sofa ngayon at napahilata.

“Hahhh ano ba ito? Nakahihiya kay Auntie Minerva,” iyon lang nga at naroon ang tila pagkatulala ni Jigs sa nakita sa tiyahin.

Naroon din ang hindi nito maiwasang mapalunok.

At si Minerva sa silid nilang mag-anak.

“Hahh nahihiya ako. Nakita ako ni Jigs at ano ba ang nangyayaring ito?” naibubulong nito sa sarili.

Gayon nga at nagwawaksi ang ginang ng kung ano ang nararamdamang kamunduhan sa sarili.

Sa gayong sidhi ng kahalayang naiisip at nadarama ay naroon pa rin naman ang kaunti pang delikadesa at noon ay nagbangon si Minerva para i-lock ang pinto.

Doon nga ay nagbalik siya sa paghimlay upang tabihan ang natutulog na anak.

“Nakahihiyahhh, ohhh hindi dapat mangyaring makita uli ako sa ganoong ayos,” naiusal na lang nito habang agaw sa pagtagilid at pagtaob nito ng higa sa de kudtsong higaan.

Nagpipigil, nagpipigil subalit naroon pa rin ang sundot ng kamunduhan.

Hindi pa rin nagtigil ang kalabit ng kamunduhan kay Minerva.

Naroion nga at sa ayos niyang iyon ay ang muling pagsayad ng mga daliri sa kanyang biyak.

“Ahhh sa ganito na langhhh,” naibubulong nito.

Gayon nga ang nangyayari kay Minerva sa silid na iyon  at si Jigs naman na nasa kabilang silid, “Hahhh auntie ano itong nararamdaman kohhh? Ahhh kay ganda mo pala auntie, p-pero hindi dapat, mali ito.”

ITUTULOY


  •  
  •  
  •  

Loading...