PANGAKONG RETAIL AGGREGATION

PANGAKONG RETAIL AGGREGATION

June 30, 2022 @ 8:21 PM 1 month ago


Una, may dalawang Presidente ngayong araw – si Pangulong Duterte sa umaga at pagsapit ng tang­hali, si Pang. “Bongbong” Marcos na­man. Napakalaki ng inaasahan sa popular na anak na determinadong malinis ang apelyidong Marcos.

Hindi niya marahil hahangarin ang maging Pangulo sa panahon ng matinding krisis kaya naman maging ang nasa 31 milyong Pilipino na bumoto sa kanya ay naghaha­ngad ng mas paborableng sitwas­yon kumpara sa bago pa mag­ka­pandemya.

At dahil nasa iisang bangka lang naman tayo, umaasa akong tutuparin ng bagong administrasyon ang mahabang listahan nito ng magagandang ipinangako noong nangangampanya pa.

*              *              *

Kabilang dito ang pangakong aayusin at palalakasin ang sektor ng enerhiya upang maisaka­tuparan nito ang sapat na suplay sa harap ng lumalaking pangangaila­ngan ng bansa sa kuryente.

Ang interesante rito, nagsimula nang baguhin ng Energy Regulatory Commission (ERC), katuwang ang power retailer na Meralco, ang mga supply contract para magkaroon ng mas murang singil at ser­bisyo sa consumers.

Noong nakaraang linggo, inihayag ng ERC na inaprubahan na ang mga patakaran sa retail aggregation sa ilalim ng Retail Competition and Open Access (RCOA), na nagpapahintulot sa mga kumokonsumo ng kuryente sa iisang lugar, gaya sa eskuwelahan o subdibisyon, na pag-isahin ang kanilang pangangailangan at direktang ma­kipagtransaksiyon sa pinili nilang power provider.

Bilang panimula, lumagda ang University of the Philippines at Meralco sa isang memorandum of understanding para sa implementas­yon ng retail aggregation. Pagsasama-samahin nito ang 149 customer accounts sa loob ng UP Diliman – na may power requirement na 4.27 MW – para makatipid sa konsumo kaya maaari nang maki­pagnego­sasyon ang campus para sa mas mababang singil sa kuryente.

Sa MOU na ito, umaasa si ERC Chairperson at CEO Agnes Devanadera na mahihimok ang mga kuwalipikadong kumokonsumo ng kuryente – mga condominium, mall, economic zone, at iba pang ang pinakamababang nakokonsumo ay nasa 500 KW – sa benepisyo ng retail aggregation at ng pagiging pa­labang customer.

Sa kasalukuyan, karamihan ng household consumers na hindi nakatira sa mga subdibisyon o condominium ay posibleng hindi kuwalipi­kado sa paraang ito. Maaari pa nga itong ituring ng iba bilang uri ng diskriminasyong panlipunan.

Sa kabila nito, kumpiyansa ang Firing Line sa pangmatagalang commitment ng ERC at Meralco na pag-ii­bayuhin ang mga alok na serbisyo sa mga kumokonsumo ng kuryente.

Ang retail aggregation ay isang malaking hakbangin patungo sa wastong direksiyon. At ngayong de­terminado ang Meralco na tuloy-tuloy na makikibahagi sa paghahanap ng mga paraan upang mabig­yan ng mas maraming pamimilian ang mga consumers, nangangako ang mekanismong ito na maipatutupad din sa kabahayan kalaunan.

Huwag nating kalilimutan na sinimulan ng industriya ang retail aggregation sa malalaking customer – sa industrial at commercial sector. Sa ngayon, ang modelong ito ay ginagamit na rin sa antas ng residential. Sa puntong ito, masasabing isa itong pangako na isasakatuparan ang pagkakaroon ng mas tipid pero mas maaasahan at mas matatag na serbisyo ng kuryente.

*              *              *

SHORT BURSTS. Para sa mga komento o reaksyon, mag-email sa [email protected] o mag-tweet sa @Side_View.