QUALIFICATIONS OF THE NEXT U.P. PRESIDENT

QUALIFICATIONS OF THE NEXT U.P. PRESIDENT

November 21, 2022 @ 11:12 AM 2 weeks ago


SA nalalapit na seleksyon para sa susunod na pangulo ng ating national university, ang Unibersidad ngPilipinas, nararapat lamang na itanong natin kung ano ang mga kwalipikasyon ng susunod na pangulo. Sapat na ba na malawak ang karanasan sa loob ng administrasyon ng UP? Sapat bang batayan ang bilang ng mga taong ginugol ng isang nominado para sabihin na ang may pinakamahabang ‘years of administration experience’ sa isang UP campus?

Sa aking palagay, ‘hindi emotional attachment’ o kung galing ang isang kandidato sa loob o labas ng UP. Hindi ito ‘subjective’ at ‘popularity’ ng isang nominado. Balikan natin ang UP Charter, ang Republic Act 9500 kung saan nakasaad sa Section 3 ang “Purpose of the University”. Sa tingin ko, dito tayo magbatay sa ‘job requirements’ ng isang UP President kasi nakasaad sa section na ito ang ‘mandates’ ng University of the Philippines. May walong (8) mandato ang UP batay sa charter nito. Ito ay ang mga susumusunod; 1) Maging lider sa bansa sa larangan ng edukasyon; 2) maging research university; 3) maging graduate university na tagahubog ng mga faculty members ng iba pang mga paaralan sa bansa; 4) maging public service university ; 5) maging regional at global university; 6) maging sentro ng paghahasa for leadership and nationalism; 7) tagapagtanggol ng Karapatan ng mga teaching at non-teaching personnel nito; at 8) maging modelo ng democratic governance.

Sino ba sa mga kandidato sa pagkapangulo ng UP ang makakapagbigay-buhay sa lahat ng mandatong ito ? Kung bibigyan tayo ng score sheet sa nasabing 8 mandato na ito, puwede nating i-rank ang mga kandidato at ang may pinakamataas na score (or pinakamababa if rank 1 is the highest) ay masasabi nating pinaka-deserving na maging presidente ng ating national university.

Base sa requirements na ito, may apat lang akong idadagdag na katangian na ipinahihiwatig sa mga nasabing mandato. Unang-una, makakatulong kung ang susunod na pangulo ay isang abogado kasi dimaiiwasang sa pagtaguyod ng sabay-sabay sa mga nasabing mandato, magkakaroon ng ‘conflict’ at ang nominado na may ‘legal background could best serve the conflict resolution skills required by the job’.

Pangalawa, malaking bagay din ang may entrepreneurial at senior management background, lalo na sa larangan ng edukasyon. Hindi lang basta ordinaryong institusyon ang UP. Sa katunayan, it is one laden with public interest kaya importante ang decision-making skills ng isang kandidato na dapat ay hindi lamangmarunong mamuno outside the box ika nga, kung hindi kinakailangan ding marunong gumawa ng box. (May karugtong)