SANA TAMA SI DOC

SANA TAMA SI DOC

January 25, 2022 @ 10:03 AM 8 months ago


MAYROON akong nabasang artikulo na nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Ito ang obserbasyon ng isang doctor na director ng International Infectious Disease sa Massachusetts General Hospital, USA.

Ang kanyang mga obserbasyon ay ito. Siyento porsiyento (100%) ng mga positibong kaso raw ng COVID-19 sa buong mundo ay dala na ng Omicron variant. At ang naunang uri na Delta ay halos wala na.

Ang matinding hawaan ay papalo pa raw mula sa isang nagpositive na kayang makahawa agad ng sampung katao hanggang sa dalawamput-isang katao, bago natin kakikitaan ng pagbaba ng mga bilang ng kaso matapos ang dalawa o apat na linggo.

Mauuwi raw sa huli, na ang hawaan o positivity rate ay 20-50 porsiyento na lamang. At ang buwan ng Pebrero ay magiging “clean up mode”, hanggang pagdating ng buwan ng Marso kung saan ang lahat ay maaari nang bumalik sa normal.

Sana nga ay tama si Doc. Dahil katagal na tayong pinahirapan ng pandemyang ito.

At dahil nga sa Omicron variant na sumusuot sa ating mga ilong hanggang sa upper respiratory area o mababaw na parte ng ating mga baga, napakadali ang hawaan. Ngunit sabi nga ni Doc, Hindi ito talagang nakalalapag sa ating mga baga o lungs, gaya ng ibang variants.

Kaya ang mga pagdami ng pasyente sa ating mga ospital ay bunga na ng ibang karamdaman gaya ng mga kinakailangan maoperahan o kaya nama’y mga nabalian ng mga buto sa mga aksidente sa lansangan. Hindi na rin natin kailangan ang booster shot para sa Omicron dahil bago makaimbento nito ay pihadong wala na ang virus, dahil kapag ang lahat ay nadapuan na, magkakaroon na tayo ng herd immunity na tinatawag.

‚ÄėDi na rin kakailanganin ang contact tracing dahil lahat nga ay nagkaroon na ng Omicron. Kung baga, tayo ay nakikipaglaban na sa kahuli-hulihang digmaan dala ng pandemya at pabalik na tayong muli sa normal nating buhay gaya ng dati. Inaasahang ang darating na summer ay mae-enjoy na nating lahat. Keep the faith.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh!