SSS MAY LOAN CONSOLIDATION AT PENALTY CONDONATION MULI  

SSS MAY LOAN CONSOLIDATION AT PENALTY CONDONATION MULI  

September 16, 2022 @ 5:13 PM 2 weeks ago


SIMULA sa darating na September 30, 2022 ay muli na namang bubuksan ng Social Security System (SSS) ang aplikasyon para sa loan consolidation and penalty condonation para mabigyan ang mga miyembro ng pagkakataon na malinis ang kanilang mga delinquencies o pagkakautang.

Matatandaan na nitong June 2022 ay inaprubahan ng SSS ang consolidation ng mga nalipasang mga short-term member loans (STL) na sinamahan pa ng condonation of penalty.

Sakop nito ang salary loan, calamity loan, emergency loan at restructured loans.

Ang nakaraang STML ay mga loans na may unpaid obligation kabilang ang pagbabayad ng principal, interest, at penalties na katumbas ng higit sa tatlong monthly amortizations o ang inutang ay may nananatiling unpaid balance matapos ang maturity period.

Lahat ng outstanding principal at interes ng pagkakautang ng isang member-borrower ay pagsasama-samahin bilang isang consolidated loan. Habang ang unpaid penalties ay pagsasamahin ng magkakahiwalay para sa conditional condonation.

Nakasaad sa inilabas na SSS circular na maari lamang magpasa ng aplikasyon ang mga miyembro na may past due loan accounts, hindi pa na-disqualify ng SSS at mayroong active online account.

Maaaring magbayad ang miyembro ng buong amount o installments pero kakailanganin ang pagbibigay ng downpayment na katumbas ng 10% ng kabuang halaga ng consolidated loan sa loob ng 30a days matapos ang pag-apruba sa aplikasyon.

Ang balance ay babayaran sa pamamagitan ng monthly amortization mula anim na buwan hanggang limang taon depende sa laki ng remaining loan balance.

Ituturing na “condoned” 100% ang consolidated penalty matapos mabayaran ang kabuuang consolidated loan sa itinakdang panahon.

 Kung ang miyembro ay mag-aplay para sa retirement, disability claim o death benefit claim, ang mga hindi nabayarang consolidated loan balance ay ibabawas mula sa benepisyo.