Step-by-step sa pagboto sa May 2022, alamin!

Step-by-step sa pagboto sa May 2022, alamin!

February 1, 2022 @ 7:30 AM 8 months ago


Manila, Philippines – Ibinahagi ng Commissions on Elections ang mga hakbangin sa kung paano boboto sa May 2022 polls.

Ibinahagi nila ito sa pamamagitan ng infographic sa kanilang Facebook page
Nakasaad dito ang mga sumusunod:

Step 1
Magkakaroon ng temperature check bago pumasok sa voting center.

Step 2
Magtungo sa Voters’ Assistance Desk (VAD) upang malaman ang presinto, sequence numbers, at naka-assign na kwarto o clustered precint.

Step 3
Magtungo sa assigned room at ipakilala ang sarili sa Electoral Board kalakip ng hihingiin na impormasyon.

Step 4
Kumuha ng balota, ballot secrecy folder, at marking pen.

Step 5
I-shade ng buo ang oval na nakalagay bago ang pangalan ng kandidatong iyong iboboto.

Step 6
Ihulog na ito sa Vote Counting Machine (VCM).

Step 7
Tingnan ang resibo at ibigay sa receptacle.

Step 8
Magpalagay ng indelible ink sa hintuturo o index finger.

Sa datos, rehistrado ang nasa 65 milyong bontate para sa Eleksyon 2022.