Sutil ang panahon

Sutil ang panahon

August 6, 2018 @ 6:52 AM 4 years ago


 

 

Manila, Philippines – Ayaw nating magkaroon ng bagyo, siyam-siyam na ulan, habagat at katulad ng mga ito na tanda ng masungit na panahon.

Ito’y dahil higit na mapaminsala ang mga ito kaysa hindi.

Pero bahagi ang mga ito ng kalikasan na hindi nating mapipigilan.

Kaya tanggapin na lang nating dumating ang mga ito.

Ang mahalaga, aktibo ang PAGASA sa pagbibi­gay-babala sa atin upang mapaghandaan natin ang mga perwisyong dulot nito.

At mahalaga ring kumikilos ang lahat para sa kaligtasan ng lahat.

Lahat nagtutulong-tulong.

Gobyerno, mama­mayan at non-government organizations.

Kung tutuusin, mas magaling na tayo sa bansang Japan sa pagiging maagap sa mga bagyo o siyam-siyam na ulan.

Tingnan ninyo, hindi napaghandaan ng Japan ang pagbulusok ng baha mula sa kanilang mga kabundukan patu­ngo sa mga kapatagan nang makaroon sila ng siyam-siyam na ulan.

Totoo na nag-evacuate sila ng nasa dalawang milyong tao nang dumating ang siyam-siyam na ulan lagpas sa bubong na baha sa kanila kamakailan.

Pero namatayan sila ng nasa 200 katao at may mga missing pa.

Hindi rin nila napag­handaan ang pagsira sa marami nilang industriya o pabrika na nalunod at nasira.

Kasama sa mga lumubog sa baha ang kanilang mga pabrika ng sasakyan at iba pang negosyo na itinayo sa kapatagan na naging drainage nang bumaha.

Kasamang lumubog ang mga bunggalow nilang mga bahay.

Sa ibang salita, nang dumating ang mala-Ondoy na baha sa kanila, napamulagat na lang sila.

Ang maganda naman, hindi nila kailangang ma­nikluhod sa ibang bansa upang makaahon sila.

Nakakayanan nilang tumayo sa sarili nilang mga paa.

Nakakayanan naman natin ito.

Pero kapos ang pa­mahalaan sa pondo, tao at gamit para makabangon nang mabilis ang mga mamamayan sa perwis­yong dulot ng bagyo, si­yam-siyam na ulan at baha.

Sa gitna ng mga usa­ping ito, mayroon lang ta­yong pinagtatakhan.

Kapansin-pansin ang pagdating ng bagyo sa Northern Luzon.

Parang nag-usap ang mga bagyong Maria, Henry, Inday at Josie na roon sila sa Northern Luzon mananalasa.

Sa nakaraang mga panahon naman, mayroon ding ganitong pang­yayari at sa gitna ng Luzon o sa Kabisayaan o sa Mindanao masipag na bumisita ang mga bagyo nang mag­kakasunod o magka­kakambal.

Ano kaya ang ibig sabihin nito?

-PAKUROT NI LEA BOTONES