TULUNGAN ANG PAMAHALAAN PARA SA PAG-UNLAD NG PINAS

TULUNGAN ANG PAMAHALAAN PARA SA PAG-UNLAD NG PINAS

September 22, 2022 @ 3:55 PM 1 week ago


SA pagpunta-punta mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba’t ibang bansa, nakakalap siya ng maraming mamumuhunan.

Pinakahuling bansa ang United States na pinuntahan niya sa kanyang pagdalo sa United Nations General Assembly na ginanap sa estado ng New York.

Siyempre pa, mga Bro, mga Kano na negos-yante ang kanyang inakay para mamuhunan sa Pili-pinas.
Naririyan ang pag-aalok ng 100 porsyentong pagmamay-ari ng mga dayuhan sa ilang uri ng negosyo gaya ng sa linya ng railway, subway, telecommunication, shipping, air carrier, airport and toll road.

Dito sila pupwedeng maengganyong mamuhu-nan at maraming ganyan na linya ng proyekto ang kailangan natin upang tayo’y umunlad.
Isipin na lang na tadtad tayo ng mga isla na naghihiwa-hiwalay sa atin at nagpapahirap sa atin sa maayos, mabilis at magandang pagnenegosyo.

Kung gaganda ang internet sa telekomunikas-yon, magkonek-konek ang mga isla sa pamamagitan ng mga tren, darami ang mga barko na maglalayag at darami ang mga paliparan at eroplano, mas yayabong ang mga negosyo.

YAMANG OBRERO

Kabilang din sa mga inaalok ng Pangulo ang iba pang mga yaman ng bansa gaya ng magagaling, masisipag, mababait at may sariling palo sa paggawa na manggagawang Pinoy na marunong pang magsalita ng lengguwahe ng mga Kano.

Ang mahalaga rito, maraming maeempleyo na obrero at masisingilan din ng buwis ang mga negos-yante kahit pa susunod ang bansa sa pinababang pagpapabuwis sa mga korporasyon.

Karaniwang namang maganda-ganda ang alok na sahod at benepisyo ng mga dayuhan dahil kinukuha nila na sukatan sa pagpapasahod ang mga nakatayo nang sistema rito na hindi ikinarereklamo ng mga Pinoy.

Dito, hindi na kailangang mag-abroad ang obrero para magkaroon ng pag-asa sa kinabukasan at kasalukuyan para sa kanyang sarili at pamilya.

Aanhin mo nga naman ang mangibang-bansa na roon ka pupwedeng mapahamak?

Isipin na lang na ang dami-daming giyera nga-yon na dahilan ng pagkawala ng trabaho at ika-sasayang ng mga puhunan ng Pinoy sa pagiging overseas Filipino worker.

Eh kung ihalo natin ang pasahod dito sa mga libreng edukasyon, pag-iral ng Malasakit Centers na nagtitiyak ng zero-bayad sa mga ospital, pag-aaral ng mga bata buong sinusuportahan ng Department of Education, saan ka pa?

PANGMATAGALANG NEGOSYO

Nais nating magkaroon ng mga negosyong dayuhan at lokal na ikatatayo ng mga pabrika para sa iba’t ibang pangangailangan ng Pinas at ibang bansa, tuloy-tuloy na ikauunlad ng mga taniman ng mga pagkain, ikalalago ng mga hayupan at pangisdaan at iba pa.

Ang mga pangmatagalang negosyo ang gusto nating mapunta sa Pinas.

Magtitiyak ito ng matagal at matatag na empleyo ng mga obrero, matatag na suplay ng pagkain at iba pang batayang mga pangangailangan ng mga mamamayan.

Matitiyak din dito ang sapat at matatag na kolek-syon ng buwis upang patuloy na maging serbisyo ang pamahalaan sa lahat.

Kung magaganap ang mga ito na inilalakad mismo ni Pangulong Bongbong, sino ang hindi matutuwa at sino ang hindi tatayo upang lumusong sa mga gawaing pagpapaunlad ng buong bansa?

Sana, makipagtulungan ang lahat sa ginagawa ng pamahalaang Marcos para sa lahat at sa buong bayan.
Anomang reklamo o puna, iparating lang sa www.remate.ph o i-text sa 0921-4303333.