WAIVER PA MORE?

WAIVER PA MORE?

July 28, 2022 @ 5:18 PM 2 weeks ago


MALAKI ang pag-asa na bumaba ang kaso ng mga aksidente at sakit sa hanay ng mga manggagawa kung seryosong ipinatutupad ang umiiral na regulasyon sa occupational safety and health (OSH).

Subalit kung magpapatuloy ang maling kalakaran ng ilang kompanya tulad na lamang ng pagpapapirma ng quit claim o waiver sa isang empleyadong naaksidente o nagkasakit na may kinalaman sa kaniyang trabaho, hindi pa rin makakamit ang produktibong safety and health culture.

Sa katotohanan, nababalewala ng quit claim o waiver ang mga napagtagumpayang mithiin sa usaping OSH.

Sa parte ko, naiisip ko tuloy ang ginugugol kong panahon (hindi bababa sa 36 hours kada linggo) sa pamamahagi ng aking kaalaman, karunungan at karanasan sa pagtuturo sa aking mga estudyante maisaayos lang ang kalagayan nila sa usapin ng safety and health in work.

Minsan napapatanong na lang ako kung may patutunguhan pa kaya ang aking pagmamahal sa bokasyon. Pero hindi ko naman pinagsisisihan ang pag-uukol ko ng panahon para sa kapakanan ng aking kapwa.

Nakababahala na  ang madalas na pag-iral ng waiver sa pagitan ng may-ari at manggagawa sa iba’t-ibang industriya imbes na pagtuunan ng pansin at punan ang mga kakulangan at obligasyon sa OSH.

Sabi nga ng abogado kong kaibigan, kung talagang maghahabulan at magdedemandahan, hindi basta-basta makatatayo sa hukuman ang isang pinirmahang waiver ng magkabilang partido.

Aniya, “The contracting parties may establish such stipulations, clauses, terms and conditions as they may deem convenient, provided they are not contrary to law, morals, good customs, public order or public policy.”

Oh ‘di ba? Sa ilang pangyayari ay nauuwi pa ito sa napakahabang asunto kung saan wala namang nananalo sa dulo at hindi na tuloy napagtutuunan ng pansin ang tunay na puno’t dulo ng kaguluhan- ang kapabayaan sa mga pamantayan ng health and safety.

Waiver pa more?