WATER LILY SA ATING TUBIG, ALISIN!

WATER LILY SA ATING TUBIG, ALISIN!

July 23, 2018 @ 6:56 PM 5 years ago


Nakapanghihina­yang ang marami na­ting dalu­yan ng tubig, sa­pa, ilog at iba pa.

Marami siguro ang hindi nakapapansin subalit o malala na ang dulot ng pagdami ng “water lily” na pumapatay sa takbo ng tubig at pumipigil sa hanging nilalanghap ng mga isda, suso at kau­ring lamang tubig.

Ang Pasig River lang na dati ay sentro ng kalakalan ay halos hindi na maraanan ng maliliit o maski may kalakihan na bangka.

Nakaharang ang makakapal na kumpol ng water lily na dahilan ng mas lalong mabagal na biyahe ng mga bangkero.

Maraming ilog at sapa ang natabunan na halos ng halamang tubig pero ang nakapagtataka, parang balewala lang sa mga ma­ngingisda lalo na sa mga lider ng local na pamahalaan.

Ilang lalawigan na ang binaha at sumapaw ang tubig sa patag dahil sa kapal ng kumpol ng water li­lies?

Malaking sagabal pero tila walang may interes na alisin ang mga ito.

Ganyan din ang nang­yayari sa Laguna De Bay na malaki na ang sakop ng halamang tubig na bu­mabara sa magandang daloy ng tubig.

Saanmang panig ng bansa na may tubig, mas naghahari ang pagkapal ng water lily.

Marami naman ang nagtangka, isa na tayo noon, na linisin ang mga ilog at sapa sa water lily.

Nagsagawa pa ang marami ng pag-aaral sa halamang ito para paki­nabangan.

Magandang gamit para sa cottage industry pero ang mga tao, tila ayaw magtapon ng oras o magh­abi ng tsinelas, handbag o anopaman na produkto na magagawa mula sa water lily.

Sa ngayon, walang gumagalaw.

Walang ku­mikilos.

Walang pakialam ang mga tao lalo na ang mga local leader natin?

Bakit kaya?

Dahil ba hindi nila pa­kikinabangan at walang pera kundi mapapagod lamang sila?

Oras na para pagtapunan ito ng pansin.

Lahat ng lokal na pamahalaan ay dapat gumawa ng paraan para maalis ang water lilies sa ating tubigan.

Kailangan din na tumulong ang mamamayan para makita natin ang malinis na katawang tubig sa ating mga lugar.

Gumaw kayo ng ma­kinang de-motor na pwedeng gumayat sa halamang iyan.

Hindi nakatutulong kundi nakabibigat sa ating mga ilog at sapa.

Sayang ang pagkaka­taon na malaya tayong makagalaw at manghuli ng lamang-ilog para pang-ulam man lamang.

Sana ay bigyan pansin ito ng mga namumuno sa buong bansa natin.

Pero ang mga lokal na pamahalaan ang dapat manguna at magbigay ng pansin.

Pangunahan ninyo ang mamamayan.

Magtulong-tulong tayong alisin ang mga water lilies sa ating tubigan! – BALETODO NI ED VERZOLA